ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

STAJ HAREKETLİLİĞİ

(2017 Sözleşme Yılı) 

 Başvuru     Şartları
  

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,  

     b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektir.

1Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

     
Başvuru Belgeleri
 

Davet Mektubu: Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu, işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu. (Bknz. Staj Yeri İmkanları

Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript.

Online Başvuru Formu: Online başvuru tamamlandıktan sonra 2 nüsha çıktı alınması gerekmektedir.

İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrenciler, KPDS, ÜDS ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Bu öğrencilerin sözlü sınava katılmaları zorunludur 

     
Yabancı Dil   Sınavı
 

Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için S.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde Erasmus Yabancı Dil sınavları yapılacaktır.

2018-2019 Akademik yılı için öğrenci seçiminde aşağıda belirtilen asgari düzeyi (baraj) uygulaması yapılacaktır.

1. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınav notu:

Dil Bölümleri için: 70 puan ve üzeri

Diğer Tüm Bölümler için: 40 puan ve üzeri olarak belirlenmiştir.

2. Seçilebilmek için toplam yabancı dil sınav sonucunun:
 
Tüm Bölümler için: 35 puan ve üzeri olarak belirlenmiştir.
     

Seçim ve Yerleştirme

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi Eş ve Çocuklarına +15 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

*4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde "Selçuk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu" esas alınacaktır.
*Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin puan sıralaması, öğrenim kademelerine ayrılan kontenjanlara göre ilgili öğrenim kademeleri içerisinde yapılır.
*İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
     
Hibeler
 
Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400
     
Kontenjanlar
 
  Öğrenim Kademesi Bazında Kontenjanlar  
   Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans -  Doktora TOPLAM  
  5 15 8 6 34  
Yerleştirme esnasında ilan edilen kontenjanların başvuru yetersizliği veya dil barajı gibi nedenlerden dolayı boş kalması durumunda Selçuk Üniversitesi, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu bu kontenjanları; Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek ve daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle dağıtır.
     

Diğer Hususlar

 

● Bu çağrı kapsamında diğer yıllardan farklı olarak, DAVET MEKTUBU ile başvuru şartı getirilmiştir. Öğrencilere davet belgesi sunmaları için ek süre verilmeyeceğinden, ilgili yazışmalarını son tarihlere bırakmamaları önemle hatırlatılır. (Bknz. Staj Yeri İmkanları)

● Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

● Staj yapılacak işletme/kurum,  aracı bir kuruluş vasıtasıyla bulunabilir. Ancak teslim edilecek davet mektubu aracı kurumdan değil, staj yapılacak kurumdan olmalıdır.

● Bu çağrı Selçuk Üniversitesi staj kontenjanı ve ÜNİKOP Erasmus Konsorsiyumu staj kontenjanını kapsamaktadır. 

● Staj Hareketliliği en erken 30 Mayıs 2018 tarihinde başlar ve 30 Mayıs 2019 tarihinde sona erer.

● Staj faaliyetinde hareketlilik süresi azami üç ay süre ile hibelendirilecektir.

● Ulusal Ajans veya Konsorsiyum ortaklarından doğabilecek ek kontenjanlar öğrenim kademelerine eşit şekilde dağıtılacaktır.

● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

● Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

 Başvuruların geçerilik kazanması için Bölüm Koordinatörünün imzaladığı Başvuru Fromları ekleriyle birlikte Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne şahsen getirilir. Belgelerin son teslim tarihi 14 Mart 2018 Çarşamba, Saat 17.00'dır.

● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.

● Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Daha fazla bilgi için...

     

Önemli Tarihler

 

Online Başvuru Tarihleri

03 Ocak 2018 – 14 Mart 2018

Erasmus Koordinatörlüğüne Başvuru (Belge Teslim) Tarihleri

26 Şubat 2018 – 14 Mart 2018

Bilgilendirme Toplantısı

20 Şubat 2018 Salı - SDKM - Saat: 10:00

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları

Yazılı: 18 Mart 2018  Pazar Saat: 14:30-16:30

Sözlü: 24 - 25 Mart 2018 (Sınav salonları ve saati yazılı sınavdan sonra ilan edilecektir)

Yer: S.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanması

30 Mart 2018

Oryantasyon Toplantısı

03 Nisan 2018 Salı - SDKM - Malazgirt Salonu - Saat: 09:00

İlan Tarihi: 3 Ocak 2018

 


Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen 2017-1-TR01-KA103-037358 ve 2017-1-TR01-KA103-044504 sözleşme numaralı proje kapsamında ve Avrupa Komisyonundan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.