ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

(2020 Sözleşme Yılı) 

 Başvuru     Şartları
  
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
     b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
Not: Yıllık müfredata sahip Tıp ve Hukuk Fakültelerinin 1. sınıf öğrencilerinin öğrenim hareketliliği başvuru dönemi içerisinde genel akademik not ortalaması oluşmadığından dolayı bu fakültelerin 1. sınıf öğrencileri hareketliliğe başvuru yapamazlar.
3- Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması2,
Not: Son sınıf öğrencilerinin başvuru yapabilmesi için faaliyetin gerçekleşeceği dönemde en az 30 AKTS ders yüklerinin olması gerekmektedir.
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
5- İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle Kurumlararası Anlaşmaya sahip olması.
1Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.
2Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.
     
Başvuru    Belgeleri
 

Transkript *

Online Başvuru Formu *

İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrencilerin, KPDS, ÜDS, YÖKDİL ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

* Bu çağrı döneminde '' Kağıtsız Erasmus Projesi '' kapsamında belgeler elektronik ortamda alınacaktır. 

     
Yabancı Dil   Sınavı
 

Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için S.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde Erasmus Yabancı Dil sınavları yapılacaktır.

Öğrenci seçiminde aşağıda belirtilen asgari (baraj) yabancı dil düzeyleri belirlenmiştir.

Dil Bölümleri (İngiliz, Fransız ve Alman Dili Edebiyatı) için : 85 puan ve üzeri;

İngilizce dilinde eğitim veren bölümler (Uluslararası İlişkiler- İng ve İşletme - İng) için : 70 puan ve üzeri ;

Diğer Tüm Bölümler için : 40 puan ve üzeri olması gerekmektedir.

Asgari düzeyi geçemeyen öğrenciler Erasmus faaliyetinden yararlanamazlar.

     

Seçim ve Yerleştirme

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi Eş ve Çocuklarına +15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama/ feragat süresi dışında : -5 puan (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)

*4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde "Selçuk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu" esas alınacaktır.
  Not : Not dönüşüm tablosuna göre öğrencinin genel akademik not ortalamasına en yakın not değeri dikkate alınacaktır.
*Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin puan sıralaması, birimlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili birim içerisinde yapılır.
*İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
     
Hibeler
 
Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Güney Kıbrıs, Malta,  Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Makedonya , Sırbistan 300
     
Kontenjanlar ve Anlaşmalar
 
Birimler Bazında Tahmini Kontenjanlar
Birim Kontenjanlar Birim Kontenjanlar
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 18 HUKUK FAKÜLTESİ 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 13 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 13 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ 7 Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu 1
FEN FAKÜLTESİ 7 Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 7 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 5 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 1
VETERİNER FAKÜLTESİ 4 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1
DİLEK SABANCI KONSERVATUARI 3 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 5
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2 FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 3
TURİZM FAKÜLTESİ 2 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1
TIP FAKÜLTESİ 2    
● Birimlerin tahmini kontenjanları, anlaşma sayılarına göre belirlenmiştir. Hesaplama yöntemini görmek için TIKLAYINIZ. 
KURUMLARARASI ANLAŞMALARIMIZ 
(Bölümünüzün anlaşmalarını görmek için "Hareketlilik Tipi", "Üst Birim" ve "Birim"  filitrelerini değiştirmeyi unutmayın.)
● Birim bazlı verilen kontenjanlar ile anlaşma kontenjanı birbirinden farklıdır. Anlaşma detayında bulunan KONTENJAN değişim yapılabilecek maksimum sayıyı, birim bazlı kontenjan ise HİBELİ gidebilecek öğrenci sayısını gösterir.                                                               
Yerleştirme esnasında ilan edilen kontenjanların başvuru yetersizliği veya dil barajı gibi nedenlerden dolayı boş kalması durumunda Selçuk Üniversitesi, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu bu kontenjanları; Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek ve daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle dağıtır.
     

Diğer Hususlar

 

● Üniversitemiz, hibe vereceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirleyecektir. Ulusal Ajans tarafından üniversitelere ayrılan hibe miktarları henüz kesinleşmediği için bu çağrı ve sınav dönemi sonunda seçilecek yararlanıcılar “ADAY” olarak kabul edilecektir. Ulusal Ajans tarafından hibe dağıtım sonuçlarının açıklanmasından sonra süreç kesinlik kazanacaktır.

●Başvuru yapılmayan akademik birimlerdeki kontenjanlar diğer birimlere aktarılacak ve bu birimler için tekrar ilana çıkılmayacaktır. Bu doğrultuda öğrenim kademesine göre dağılım da değişkenlik gösterebilir.

● Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler (bir yıllık eğitim yapan Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesinin yıl düzeyindeki anlaşmalarına başvuran öğrenciler hariç), azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır. 

● Erasmus üst kurulunun 26 Aralık 2019 tarihli kararıyla bazı üniversitelerin kendi dillerinde eğitim verme zorunluluğundan dolayı yaşanan sorunlar nedeniyle bu üniversitelerle yapılan anlaşmalar Erasmus değişimine kapatılmıştır.

●Başvuru sonrasında TERCİH ve DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAĞI için başvuruda bulunmadan önce, bölümünüzün anlaşmalı olduğu eğitim kurumlarının anlaşma açıklamaları kısmına bakmanız, ilgili üniversitenin web sitesini incelemeniz ve detaylı bilgi almak için Bölüm Erasmus Koordinatörünüzle görüşmeniz faydalı olacaktır.

●Tercihlerinizde bulunan kurumların eğitim dili, sınava gireceğiniz yabancı dil türüyle aynı olmalıdır. Aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

● Selçuk Üniversitesi tarafından Erasmus programı için seçilmiş ve kontenjanlara yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.

● Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.

● Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Daha fazla bilgi için.

● Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar.

● Başvuruların geçerlik kazanması için Bölüm Koordinatörünün elektronik onayını içeren süreç ile ilgili rehber daha sonra yayınlanacaktır. 

     

Önemli Tarihler

 

İlan Tarihleri:

31 Ocak 2020 - 12 Mart 2020

Online Başvuru Tarihleri

20 Şubat 2020 – 12 Mart 2020

Bilgilendirme Toplantısı

17 Şubat 2020 Pazartesi - SDKM - 30 Ağustos Salonu - Saat: 10:00

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları 

Yazılı: 21 Mart 2020 Cumartesi  Saat: 10:00

Yer: S.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanması

27 Mart 2020

Oryantasyon Toplantısı

31 Mart 2020 Salı - SDKM - 30 Ağustos Salonu - Saat: 09:00

İlan Tarihi: 31 Ocak 2020

 


Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen Erasmus+ Programı 2020 Yılı çağrısı kapsamında ve Avrupa Komisyonundan sağlanan hibeyle gerçekleştirilecektir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.