ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

(2018 Sözleşme Yılı) 

 Başvuru     Şartları
  
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
     b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması2,
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
5- İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle Kurumlararası Anlaşmaya sahip olması.
1Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.
2Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.
     
Başvuru    Belgeleri
 

Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript (Öğrenci işlerinden alınmış, imzalı ve mühürlü olmalıdır)

Online Başvuru Formu: Online başvuru tamamlandıktan sonra 2 nüsha çıktı alınması gerekmektedir.

İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrencilerin, KPDS, ÜDS ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Bu öğrencilerin sözlü sınava katılmaları zorunludur. 

     
Yabancı Dil   Sınavı
 

Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için S.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde Erasmus Yabancı Dil sınavları yapılacaktır.

2018-2019 Akademik yılı için öğrenci seçiminde aşağıda belirtilen asgari düzeyi (baraj) uygulaması yapılacaktır.

1- Sözlü sınava girebilmek için yazılı notu:

Dil Bölümleri için 70 puan ve üzeri;

Diğer Tüm Bölümler için: 40 puan ve üzeri olması gerekmektedir.

2- Seçilebilmek için toplam yabancı dil sınav sonucunun (Yazılı Sınav + Sözlü Sınav):

Tüm bölümler için 35 puan ve üzeri olarak belirlenmiştir.

     

Seçim ve Yerleştirme

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi Eş ve Çocuklarına +15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

*4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde "Selçuk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu" esas alınacaktır.
*Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin puan sıralaması, birimlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili birim içerisinde yapılır.
*İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
     
Hibeler
 
Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Güney Kıbrıs, Malta,  Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Makedonya 300

* Hibe tutatları 2018 Sözleşme Dönemi Erasmus El Kitabının yayınlanması itibariyle 13.02.2018 tarihinde güncellenmiştir.

     
Kontenjanlar ve Anlaşmalar
 
Birimler Bazında Tahmini Kontenjanlar
Birim Kontenjanlar Birim Kontenjanlar
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİLMLER FAKÜLTESİ 30 Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu 1
MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 29 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 20 MİMARLIK FAKÜLTESİ 3
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 14 DİLEK SABANCI KONSERVATUARI 5
ZİRAAT FAKÜLTESİ 12 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 1
FEN FAKÜLTESİ 8 Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 7 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ F. 7 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1
VETERİNER FAKÜLTESİ 7 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 1
HUKUK FAKÜLTESİ 4 FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 16
TURİZM FAKÜLTESİ 3 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4
TIP FAKÜLTESİ 3 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 15
● Birimlerin tahmini kontenjanları, anlaşma sayılarına göre belirlenmiştir. Hesaplama yöntemini görmek için tıklayınız.
KURUMLARARASI ANLAŞMALARIMIZ 
(Bölümünüzün anlaşmalarını görmek için "Hareketlilik Tipi", "Üst Birim" ve "Birim"  filitrelerini değiştirmeyi unutmayın.)
● Birim bazlı verilen kontenjanlar ile anlaşma kontenjanı birbirinden farklıdır. Anlaşma detayında bulunan KONTENJAN değişim yapılabilecek maksimum sayıyı, birim bazlı kontenjan ise HİBELİ gidebilecek öğrenci sayısını gösterir.
     

Diğer Hususlar

 

● Üniversitemiz, hibe vereceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirleyecektir. Ulusal Ajans tarafından üniversitelere ayrılan hibe miktarları henüz kesinleşmediği için bu çağrı ve sınav dönemi sonunda seçilecek yararlanıcılar “ADAY” olarak kabul edilecektir. Ulusal Ajans tarafından hibe dağıtım sonuçlarının açıklanmasından sonra süreç kesinlik kazanacaktır.

●Başvuru yapılmayan akademik birimlerdeki kontenjanlar diğer birimlere aktarılacak ve bu birimler için tekrar ilana çıkılmayacaktır. Bu doğrultuda öğrenim kademesine göre dağılım da değişkenlik gösterebilir.

● Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler (bir yıllık eğitim yapan Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesinin yıl düzeyindeki anlaşmalarına başvuran öğrenciler hariç), azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır. 

Başvuru sonrasında TERCİH ve DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAĞI için başvuruda bulunmadan önce, bölümünüzün anlaşmalı olduğu eğitim kurumlarının anlaşma açıklamaları kısmına bakmanız, ilgili üniversitenin web sitesini incelemeniz ve detaylı bilgi almak için Bölüm Erasmus Koordinatörünüzle görüşmeniz faydalı olacaktır.

● Selçuk Üniversitesi tarafından Erasmus programı için seçilmiş ve kontenjanlara yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.

● Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) durumunda -5 puan düşülecektir.

Başvuruların geçerilik kazanması için Bölüm Koordinatörünün imzaladığı Başvuru Fromları ekleriyle birlikte Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne şahsen getirilir. Belgelerin son teslim tarihi 14 Mart 2018 Çarşamba, Saat 17.00'dır.

Tercihlerinizde bulunan kurumların eğitim dili, sınava gireceğiniz yabancı dil türüyle aynı olmalıdır. Aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

● İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebilir.

● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.

● Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Daha fazla bilgi için...

     

Önemli Tarihler

 

Online Başvuru Tarihleri:

05 Şubat 2018 - 14 Mart 2018

Erasmus Koordinatörlüğüne Başvuru (Belge Teslim) Tarihleri

26 Şubat 2018 – 14 Mart 2018

Bilgilendirme Toplantısı

19 Şubat 2018 Pazartesi - SDKM - Malazgirt Salonu - Saat: 10:00

Erasmus + Yabancı Dil Sınavları 

Yazılı: 18 Mart 2018 Pazar  Saat: 14:30-16:30

Sözlü: 24 - 25 Mart  2018 (Sınav salonları ve saati yazılı sınavdan sonra ilan edilecektir)

Yer: S.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanması

30 Mart 2018

Oryantasyon Toplantısı

03 Nisan 2018 Salı - SDKM - 30 Ağustos Salonu - Saat: 09:00

İlan Tarihi: 05 Şubat 2018

 


Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen Erasmus+ Programı 2018 Yılı çağrısı kapsamında ve Avrupa Komisyonundan sağlanan hibeyle gerçekleştirilecektir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.