ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

KİMLER BAŞVURABİLİR 

Başvuru için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

1.    İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle Kurumlararası Anlaşmaya sahip olması. (Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez).

2.    Kümülatif (genel) akademik not ortalamasının ön lisans/lisans için en az 2.20/4,00 lisansüstü ve doktora için en az 2.50/4.00 olması.

3.    Değişimin gerçekleşeceği akademik yılda birinci sınıfta olunmaması

·         Ön lisans ve lisans öğrencileri birinci sınıfın birinci dönemini tamamlamış ise başvuru yapıp faaliyetten 2. sınıfta yararlanabilirler.  Lisansüstü öğrenciler ise birinci sınıfta ilk yarıyıl için bir önceki yüksek öğretim kurumundan alınan mezuniyet notu ile başvuru yapabileceklerdir.

·         Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış öğrenciler geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları ile başvuru yapabileceklerdir.

4.    Öğrencilerin her eğitim kademesinde (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)  12 aya kadar faaliyetten yararlanma hakkına sahiptir. Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler, her eğitim programı başına 12 aya sayılmaktadır. 

DEĞERLENDİRME 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programların Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak, Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir.

2015/2016 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:

Akademik başarı düzeyi      : % 50

Dil seviyesi                      : % 50

Daha Önce Yararlanma      : -10 puan ( Toplam 100 puan üzerinden )

Selçuk Üniversitesi, Erasmusa başvuracak bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme kriteri oluşturmuştur:

1. Yabancı Dil Belgesi Olan Öğrenciler

Başvuru aşamasında, öğrencilerin istemeleri durumunda yazılı sınavdan muaf tutularak, uluslararası geçerliliği bulunan diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir. Kabul edilen diğer uluslararası sınavların dönüştürme işlemleri, ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu öğrenciler sadece Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Belirleme Sınavına katılabileceklerdir.

2. Yabancı Dil Belgesi Olmayan Öğrenciler

1. Madde kapsamına girmeyen öğrencilerin Yabancı Dil Düzeyi ve Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Belirleme sınavlarına katılmaları gerekmektedir. 2015 - 2016 Akademik yılı güz ve bahar öğrenci seçimi için yapılacak sınavlar güncel Erasmus+ Uygulama El Kitabı ve 2015 yılı öncelikleri dikkate alınarak S.Ü. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü/Erasmus Seçme ve Değerlendirme Komisyonu gözetiminde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. 

3. Uygulama

2015-2016 akademik yılı başvurular, sınav uygulamaları ve tüm Erasmus+ işleyişi 2015 Ulusal Teklif Çağrısı ve Erasmus+ Program Rehberi hükümleri doğrultusunda uygulanır.

HİBELER 

2015-2016 Erasmus+ Program Rehberinde hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından revize edilebilmektedir. Ulusal Ajans tarafından hibe dağıtım sonuçlarının açıklanmasından sonra tutarlar kesinlik kazanacaktır. Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB üyesi ülkenin yasam standartları göz önüne alınarak 2014 Ulusal Teklif Çağırısında aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:


Ülke Grupları                                              Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler                                              Aylık Hibe (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri                Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,                                             500

                                                       Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

 

2. Grup Program Ülkeleri                Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,                                              400

                                                      Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 

                                                      Slovenya, İspanya, Türkiye

 

3. Grup Program Ülkeleri                Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta,                                           300

                                                      Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

 

                                                                                                                                                 www.erasmus.selcuk.edu.tr

erasmus.outgoing@selcuk.edu.tr