EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HAKKINDA: Enstitümüz 2547 sayılı kanunun 65. maddesine istinaden Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 26.02.2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve 2010-2011 bahar yarıyılında eğitim-öğretime başlamıştır....
MISYON: Sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip olmak, eğitim bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri uluslararası düzeyde izleyerek lisansüstü programlarımıza katılanlara kazandırmak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projelerin üretilmesine çalışmak, özgür ve eleştirel düşünmeyi, araştırma yapmayı teşvik etmek ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır....
VIZYON: Selçuk Üniversitesine bağlı Enstitümüzün çağın gerektirdiği şekilde ilmî araştırmalar yapabilen bir kurum haline gelmesini, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin enstitüleri arasına girmesini sağlamaktır. Bir başka deyişle vizyonumuz programları uluslararası düzeyde tercih edilen, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.... devamı için tıklayınız...