EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. UFUK DENİZ AŞCI
Fakülte Adı:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK DİLİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YENİ TÜRK DİLİ
E-Mail :  ufukdenizasci selcuk.edu.tr
Telefon : 0.542.717 77 47
Adres : Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyaı Bölümü Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE
Url : www.ufukdenizasci.com
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1994 

  Akademik Yayınlar:
1. Uduk Deniz AŞCI, " İngiltere'deki Türkçe Konuşan Toplumda İki Dillilik (Bilingualism) ve Dil Karışması (İnterference) ", , , Bengü Belek, 101-122, 2013,( )
2. Ufuk Deniz AŞCI, " İngiltere'deki Türkçe Konuşan Toplum ve Türkçenin Bugünkü Durumu ", , 1, , , 2013,( Diğer )
3. Ufuk Deniz AŞCI, " Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Alip-Bee Adlı İlk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine ", Milli Folklor, 86, , 87-106, 2010,( SSCI )
4. Ufuk Deniz AŞCI, " Alıntı Seslerin Türkçedeki Durumuna Bir Örnek: Kuzeybatı Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde /f/ Sesi ", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7/1, , 269-294, 2010,( Üniversite Dersgisi )
5. Ufuk Deniz AŞCI, " Kırgız Türkçesinin Calal-Abad Ağızlarına Özgü Seslik Farklılıkların Kırgız ve Özbek Edebî Dilleriyle Mukayesesi ", Tarihin Peşinde, 3, , 219-262, 2010,( Diğer )
6. Ufuk Deniz AŞCI, Suzan ZOBU, " Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihî Araştırmalarına Kısa Bir Bakış ", Tarihin Peşinde, 2, , 249-262, 2009,( Diğer )
7. Ufuk Deniz AŞCI, " Kırgız Dili ve Edebiyatının Kuruluş Yıllarına Ait Arap Harfli Kırgız Metinlerinde Alfabe ve Yazım Kuralları ", Türkbilig, 17, , 5-32, 2009,( Üniversite Dersgisi )
8. Ufuk Deniz AŞCI, " Wilhelm Radloff Kırgız Lehçesini Neden Söz Başı Y- Tarafında Bir Türk Lehçesi Olarak Göstermiştir? ", Modern Türklik Araştırmaları Dergisi, 6/2, , 77-97, 2009,( Üniversite Dersgisi )
9. Ufuk Deniz AŞCI, Mehmet YASTI, " Derleme Sözlüğü'nde Kullanılan Gün Adları ", Turkish Studies, 3/3, , 102-128, 2008,( Diğer )
10. Ufuk Deniz AŞCI, " Türkün Bin Yıllık Referans Kitabı `Kitâbu Dîvânü Lûgâti't-Türk ", , , , 237-244, 2008,( Diğer )
11. Ufuk Deniz AŞCI, " Kâşgarlı Mahmud ve Wilhelm Radloff'un Sözlükçülüğü ", , , , 45-58, 2008,( Diğer )
12. Ufuk Deniz AŞCI, Mehmet YASTI, " Anadolu Ağızlarında Kullanılan Gün Adları ", , , , 527-544, 2008,( Diğer )
13. Ufuk Deniz AŞCI, " Dîvânü Lugati't-Türk'ün Sözlükçülük Geleneğindeki Yeri ve Önemi ", , , , , 2007,( Konferans )
14. Ufuk Deniz AŞCI, " Suudî Arabistan'ı Yurt Edinen Doğu Türkistanlılar, Kullandıkları Yazı Dili ve Bu Yazı Diliyle Kaleme Alınmış Bir Eser: Sîretü Hâtemü'n-Nebiyyîn ", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 16, , 47-67, 2004,( Üniversite Dersgisi )
15. Ufuk Deniz AŞCI, " W.Radloff'un `Opıt Slovarya Tyurskih Nareçiy' Adlı Eserinde Geçen Kazak ve Kırgız Lehçelerine Ait Sesler İle Çağdaş Kazak ve Kırgız Lehçelerindeki Sesler ", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 14, , 299-341, 2003,( Üniversite Dersgisi )
16. Ufuk Deniz AŞCI, " SSCB ve BDT Sahalarına Ait Kırgız Türkçesi ve Grameri İle İlgili Bir Bibliyografya Denemesi ", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , 5, , 499-525, 1998,( Kurum Dergisi )

I. AKADEMİK/BİLİMSEL KİTAPLAR

I.1. Musa-name (İnceleme- Transkripsiyonlu Metin – Ceviri – Dizin - Tıpkıbasım) Konya 2010: Palet Yayınları.

https://www.idefix.com/kitap/musa-name-ufuk-deniz-asci/tanim.asp?sid=LIE2C8AMDN5NNJ5H3XVU

I.2. İşenaalıArabay Uulu'nun İki Eseri: Cazuu Colunda Saamalık ve Alip-Bee(Notlar-Transkripsiyonlu Metin-Ceviri-Dizin-Tıpkıbasım), Konya 2010: Palet Yayınları.

I.3. Şecere, Ansiklopedik Turkmen Etnik Adları Sozluğu, Konya 2005, Tablet Yayınları. (Y. Karasoy ile)
https://kitap.antoloji.com/secere-ansiklopedik-turkmen-etnik-adlari-sozlugu-kitabi/

I.4. Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım, Ankara 2006: Turk Dil Kurumu Yayınları.(M. Toker ile)
https://kitap.antoloji.com/yeni-elifba-yollarinda-eski-duygu-ve-hatiralarim-kitabi/

I.5. Kırgızlar, Konya 2002: Komen Yayınları.
https://kitap.antoloji.com/kirgizlar-kitabi/

I.6. Türk Dili, Dil ve Anlatım, Konya 2013: Palet Yayınları (A.Özkan, M. Toker'le).

II.POPULER KİTAPLAR


II. 1. Newbi (Roman), İstanbul, 2007, Profil Yayınları.
https://kitap.antoloji.com/newbi-2-kitabi/

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kırgızistan Kommerskiy Institut, Kırgız-Turk Menencment Fakulteti Dekan Yardımcılığı19941995
Selçuk Üniversitesi, Türk Dili Bölümü Başkanlığı2013____

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Türk Dili Bölümü BaşkanliğiBölüm Başkani29/03/2013 
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü Yeni Türk Dili A.B.D.Anabilim Dali Bşk.24/02/201411/07/2016
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani21/01/2016 
S.Ü. Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd.28/03/201611/08/2016
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü Eski Türk Dili A.B.D.Anabilim Dali Bşk.28/07/201616/03/2017
S.Ü. Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müdür V.12/08/201626/10/2016
S.Ü. Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyati BölümüBölüm Başkani19/06/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I
MEZUNİYET ÇALIŞMASI II
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
MEZUNİYET ÇALIŞMASI II
TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ IV
TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ III
TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ IV
TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİNE GİRİŞ I
TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİNE GİRİŞ I
TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİNE GİRİŞ II
TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİNE GİRİŞ II