FACULTY OF LETTERS
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
 
 Name and Surname: PROF.DR. SEMRA TUNÇ
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE PROGRAM OF OLD TURKISH LITERATURE
 
E-Mail  setunc selcuk.edu.tr
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. , " Hüsni ", Konya Ansiklopedisi, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi , C. 4, , 258, 2012,( Diğer )
2. , " İzarî ", Konya Ansiklopedisi, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi, , C. 4, , 378, 2012,( Diğer )
3. , " İsmet (İsmail İsmet Efendi) ", Konya Ansiklopedisi, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi, C. 4, , 360-361, 2012,( Diğer )
4. Prof. Dr. Emine YENİTERZİ ile birlikte, " The Ottoman Art of Seals and Seals in the Classical Turkish Poetry ", 14th International Congress of Turkish Art, (19-21 September 2011) Collége de France, , , 13 s., 2011,( Diğer )
5. , " Mesnevi'de Rahmet Kapısını Kapatan Hırs ", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25, , 157-180, 2011,( Üniversite Dersgisi )
6. , " Alâyî ", Konya Ansiklopedisi, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi, C. 1, , 175, 2010,( Diğer )
7. Semra TUNÇ, " Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Prof. Dr. Turgut Karabey Özel Sayısı, 15, , 233-267, 2010,( SCI )
8. , " Divan Şiirinde Su ile İlgili Mucizeler ", Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü- Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 26?27 Haziran 2009 Konya), Konya Büyükşehir Belediyesi, , , 156?174, 2009,( Diğer )
9. , " On sekizinci Yüzyılda Nâbî Takipçisi Bir Şair: Koca Râgıb Paşa ve Şiir Anlayışı ", V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu- Uluslararası (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), 16?18 Ekim 2009), Mardin Artuklu Üniversitesi, , , 11 s., 2009,( Diğer )
10. , " On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mânî ve Şiirleri ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 21, , 1?36, 2007,( Üniversite Dersgisi )
11. Semra TUNÇ, " Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1985 Numaralı Şiir Mecmûası ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 18, , 11?87, 2005,( Üniversite Dersgisi )
12. Semra TUNÇ, " Dîvan Şiirinde Hz. İbrahim ve `Ades (Mercimek) Kıssasına Dâir ", Üniversite Dergisi, 17, , 123-131, 2005,( Üniversite Dersgisi )
13. Semra TUNÇ, " Ârif ve II. Murâd Döneminde Yazılmış Bir Hamse ", Üniversite Dergisi, 12, , 155?168, 2002,( Üniversite Dersgisi )
14. Semra TUNÇ, " Dede Ömer Divanında Söz ve Konuşma Âdâbı ile İlgili Hususlar ", Üniversite Dergisi, 10, , 161?181, 2001,( Üniversite Dersgisi )
15. , " Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmûası ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, , 105?139, 2000,( Üniversite Dersgisi )
16. , " Muhibbî Divanında Şiir ve Şâirle İlgili Değerlendirmeler ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 7, , 265-283, 2000,( Üniversite Dersgisi )
17. , " Erol Güngör'den Fikirler, Görüşler ", Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Armağan, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, , , 173-195, 1998,( Diğer )
18. , " Dede Ömer Rûşenî ", Üniversite Dergisi, 4, , 237-249, 1997,( Üniversite Dersgisi )


  Theses
1. Mustafa KIRAÇ , " Ûdî'nin Macerâ-ı Mâh Mesnevisi (İnceleme- Metin) ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2006, Tamamlandı
2. Veli SARIKAYA, " Nâtıkî Dîvânı (Gazeller Kısmı, İnceleme-Metin) ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2006, Tamamlandı
3. Betül AKAR, " Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki R. 1965 Numaralı Şiir Mecmuası(90b-176b)nın Transkripsiyonlu Metni ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2011, Tamamlandı
4. Ülkü AKDAĞ, " Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 Numaralı Şiir Mecmuası ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2011, Tamamlandı
5. Kâmil Ali GIYNAŞ, " Millî Kütüphanedeki Yz. A 803 Numaralı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2009 , Tamamlandı
6. Samet AZAP, " Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 11452 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme- Metin) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2010, Tamamlandı
7. Sait OKUMUŞ, " Nebzî ve Dîvânı ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2007, Tamamlandı
8. Asiye KAHRAMAN, " İshak-zâde Zuhûrî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı'nın Tenkidli Metni ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2002, Tamamlandı
9. Nail BOYSAK, " Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 1479,1591, 2752, 3005 Numaralı Şiir Mecmualarının Tanıtımı ve 2752, 3005 Numaralı Mecmuaların Metni ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2007, Tamamlandı
10. Tufan KAYA, " Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13467 Numaralı Şiir Mecmuasının Metni ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2007, Tamamlandı
11. Mehmet Turgutlu, " Enderunlu Halim Divanı (İnceleme-Metin) ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, - 2008, Tamamlandı
12. Ahmet KAVAKLIYAZI, " Abdînin Muhammediyyesi (İnceleme-Metin) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı, 2014 - , Devam Ediyor
13. Mehmet AKIN, " Mevlâna Müzesi Kütüphanesindeki 2456 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme- Metin) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı, 2012 - , Devam Ediyor
14. İbrahim Etem Buyruk, " Ruhî Divanında Sosyal Hayat ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı, 2010 - -, Devam Ediyor

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği19992005

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü Eski Türk Edebiyati A.B.D.Anabilim Dali Bşk.28/07/201625/07/2022
S.Ü. Edebiyat FakültesiDekan Yrd.14/03/2018 

 Additional Information

 The Courses