EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Çağatay BENHÜR

Farabi Koordinatör: Doktor Öğretim Üyesi Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: Tarih bölümü öğrencilerinin evrensel insan hakları esaslarına, yabancı kültürlere, bilim etiğine saygılı, alanında kullanılması gereken en üst düzey bilgi birikimine sahip olmasını sağlayacak olan eğitimin verilmesi amaçlanır.

Vizyon: Tarih Bölümü öğrencilerine metodolojik yöntemler kullanarak akademik araştırma yapma becerisi ile olaylar arasında bağlantı kurma eleştiri ve sentez yapma yeteneği kazandırmak. Bu çerçevede kuramsal olarak öğretilen bilgilerin, öğrenciler tarafından pratik olarak kullanılmasını sağlamak.

Misyon: Tarih Bölümü öğrencilerine, milli ve manevi değerlerine, evrensel insan hakları esaslarına, yabancı kültürlere, bilim etiğine saygılı ve mesleki alanında kullanılması gereken en üst düzey bilgi birikimine sahip olmasını sağlayacak düzeyde kaliteli eğitim verilmesi.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüzde lisans eğitimi dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri mevcuttur. Eğitim dili Türkçedir. Zorunlu derslerin yanısıra öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Tarih Bölümünde yürütülen eğitim programı tarihçi yetiştirmek amacına yöneliktir. Bunun yanısıra ilgili alandaki hizmet sahasına da yetişmiş personel sağlamak amacındadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğretim imkânlarına bağlı olarak programımız her yıl YÖK tarafından belirlenen sayıda lisans öğrencisi kabul etmektedir. Programda lisans eğitimi yapmak isteyenlerin lise ya da dengi öğretimi başarıyla tamamlamış ve üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde 5.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programımızda önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır.

Mezuniyet Şartları: Bölümümüzde normal öğretim ve ikinci öğretim öğrenci kontenjanı 90dır. Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler almak suretiyle mezun olabilmek için 240 AKTS kredisi toplamak zorundadırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin başarısı, yazılı ve sözlü sınavlar ile dönem süresince verilen ödevler, seminerler kapsamında değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Üçüncü Bölüm, Madde 9- 15.

İstihdam Olanakları: Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda ?Tarihçi? veya ?Arşivci? olarak görev alırlar. Kütüphane, arşiv vb. kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, Vakıflarda, Kültür Bakanlığında araştırmacı olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Tarih, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Genel Türk Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim yapabilmektedirler.