FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: Assistant. DR. MURAT TURGUT
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF ANCIENT HISTORY
 
E-Mail  mturgut selcuk.edu.tr
Phone 03322231262
Address SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi2011 

  Publications:
1. Yeşim Dilek - Murat Turgut, " To e Sacred Settlements Using ?Flour? and ?Reed? in Ancient Mesopotamian Religion ", 2nd International Congress of Human Studies Full Text Booklet, , , 121 - 131, 2019,( )
2. Murat Turgut, " Genel Hatlarıyla Girit Dini ", Ege Araştırmaları I Batı Anadoluda Giritliler, , , 109 - 130, 2019,( )
3. Murat Turgut, " Minos Dininin Doğu Dinleriyle Etkileşimi ", Ege Araştırmaları II Girit Kültürü, , , 85 - 108, 2019,( )
4. Murat Turgut , " The Using of Trees in Hittite Rituals ", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 1, , 22-30, 2019,( Diğer )
5. Murat Turgut, " Some Animal Offerings in the Hittite Rituals ", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 1, , 31-43, 2019,( Diğer )
6. Murat Turgut , " Tarhuntassa Araştırmalarında Karamanın Önemi ", Karaman Araştırmaları, , , 485 - 492, 2019,( )
7. Hasan Bahar - Murat Turgut - Bora Küçük, " Hititlerde Yerleşim Yeri-Kutsal Dağ İlişkisi Üzerine Bir Mesafe Önerisi ", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 39, , 403-424, 2018,( Üniversite Dergisi )
8. Murat Turgut, " Roma Ticaret Hayatı ve Iconium Sikkeleri ", Konya Ticaret Tarihi, , , 111 - 122, 2018,( Diğer )
9. Murat Turgut, " Dress and Culture in the Hittite Empire and Late Hittite Period According to Rock Reliefs ", Fashion Through History, Costumes, Symbols, Communication, , , 2-13, 2017,( Diğer )
10. Murat Turgut, " Hitit Dini Ritüellerinde Kadınların Görevleri ve Rolleri ", Kültürel Miras ve Kadın, , , 69-82, 2017,( )
11. Murat Turgut, " Hitit Dininde Boğa Kültü ve Girit İle Olan Benzerlikleri ", Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Girit: Tarih-Toplum-Kültür, , , 287-301, 2017,( Diğer )
12. Yusuf Kılıç - Murat Turgut, " Eski Anadoluda Bucrania Kültü ve Bu Kültün Günümüz Bozkırına Yansımaları ", Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır, , , 773-790, 2016,( Diğer )
13. Murat Turgut, " İbrahim Hakkı Konyalının Çalışmalarında Geçen Mitolojik Efsaneler ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, , 56-69, 2016,( Üniversite Dersgisi )
14. Murat Turgut, " Tarhuntassadaki Su Kültü Mekanları ", Tarihin Peşinde, 14, , 337-354, 2015,( Diğer )
15. Murat Turgut, " İbrahim Hakkı Konyalının Çalışmalarında Geçen Eskiçağ Tanrıları ", Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, , , 261-275, 2015,( Diğer )
16. Murat Turgut, " Sarayönü Çevresi Hitit Dağ ve Su Kültü Kutsal Mekanları ", Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu Bildiri Kitabı , , , 335-349, 2015,( )
17. Murat Turgut, " Konya ve Karaman Çevresinde Hitit Dağ Kültü Kültünün Yansımaları ", Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı, , , 559-573, 2013,( Diğer )

        

  Theses
1. Murat Turgut, " Hitit Dini Ritüellerinde Kullanılan Objeler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarih / Eskiçağ Tarihi, 2013 - 2018, Tamamlandı
2. Murat Turgut, " Hitit Dini Düşüncesinde Kutsal Mekanlar (M. Ö. 1650-M. Ö. 1200) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Eskiçağ Tarihi, 2012 - 2013, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli01/03/201001/08/2017

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
History of Ancient Anatolia I
 
GRADUATE STUDIES I