FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ZEHRA ODABAŞI
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF MIDDLE AGE HISTORY
 
E-Mail  ze.odabasi hotmail.com
Phone 0332 223 13 25
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Zehra Odabaşı, " Karatay Sultan Zaviyesi'nin Malî Tarihinden Bir Kesit (1813-1889) ", Tarihin Peşinde, Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, , 357-382, 2013,( Kurum Dergisi )
2. Zehra Odabaşı, " Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Klâsik Döneminde Bir Eğitim Kurumunun Finansmanı ve İşleyişi: Celâleddin Karatay Medresesi Örneği ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2013,( Diğer )
3. Çev. Zehra Odabaşı, " Geç ve Selçuklu Dönemi Sonrasına Ait Bir Kültür Merkezi, Kırşehir ", Selçuklu'dan Osmanlı'ya Prof. Dr. Mikâil Bayram'a Armağan, , , 307-325, 2009,( )
4. Zehra Odabaşı, " Franz Taeschner'in ?Das Anatolische Achitum Des 13./ 14. Jahrhunderts Und Seine Beziehung Zu Mevlâna Celâleddin Rumi? Adlı Bildirisinin Çevirisi ", , 1, , 169-175, 2008,( Kurum Dergisi )
5. Zehra Odabaşı, " Anadolu Selçuklu Döneminde Bir Kültür Şehri: Kırşehir ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2008,( )
6. Zehra Odabaşı, " Franz Taeschner ve Ahilik Üzerine Çalışmaları ", , , , 127-149, 2006,( Diğer )

Yayınlar Bekleniyor
  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli31/10/200516/02/2011
S.Ü. Mevlana Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.15/12/201605/07/2017
S.Ü. Dünya Kültür Ve Medeniyetleri Uyg. Ve Arş.Mrk.Müd.Merkez Müd. Yrd.21/12/2017 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
HISTORY OF GREAT SELDJUKID STATE I
History of Great Seljukid State I
GRADUATE STUDIES I
Middlee Age History Studes (El B)
Middle Age History Studies