FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HATİCE GÜL KÜÇÜKBEZCİ
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF ANCIENT HISTORY
 
E-Mail  haticegul selcuk.edu.tr
Phone 03322231330
Address S.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kampüs KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü2005 

  Publications:
1. Özdemir Koçak, Hasan Peker, Mustafa Bilgin, H. Gül Küçükbezci, " Afyonkarahisar Yüzey Araştırmaları ve Küçük Çataltepe, Ablak Höyükten Anadolu Hiyeroglif Yazılı Mühür Baskıları ", TÜBA-AR, 24, , , 2019,( )
2. , " Doğanhisar ve Çevresi'nin M.Ö. 2. Bin Yıldaki Jeopolitik Konumu ", Bildiri Kitapçığı, 1, , , 2013,( Konferans )
3. , " Konya-Karaman Bölgesi Kalkolitik ve Erken Tunç Çağ Çanak-Çömlek Kültürü ", Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 13, , 32, 2012,( Diğer )
4. Hasan Bahar-Hatice Gül Küçükbezci, " 2010 Yılı Konya ve Karaman İlleri ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması ", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt 1., 29, , 19, 2012,( Konferans )
5. Hatice Gül Küçükbezci, " Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Hatunsaray (Lusna) ve Çevresi ", I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu, 1, , 7, 2012,( Konferans )
6. Hatice Gül Küçükbezci, " Asur Ticaret Kolonileri Çağında Asurlu Tüccarlar ile Anadolu Halkı Arasında İlişkiler ", S.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 26, , 37, 2011,( Üniversite Dersgisi )
7. Hatice Gül Küçükbezci, " ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI'NDA ORTA ANADOLU'DA DİNSEL YAP I ", Tarihin Peşinde, 5, , 12, 2011,( Diğer )

Yayınlar Bekleniyor
  Theses
1. Didem Çağla, " MÖ. 3. BİNYILDA HİDROLİK UYGARLIKLARDAN HARAPPANIN SOSYOEKONOMİK YAPISI. ", SÜ Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, Eskiçağ Tarihi, 2018 - , Devam Ediyor

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
 
GRADUATE STUDIES I