FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. SALİH KIŞ
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF HISTORY OF MODERN AGE
 
E-Mail  salihkis yahoo.com
Phone 03322231296
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kampüs Selçuklu/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Milli Eğitim Bakanlığı19992000
Selçuk Üniversitesi2000 

  Publications:

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 KIS SALIH (2015). First Mining School in the Ottoman Empire and Mining Engineer Training. History Studies, 7(3), 111-121., Doi: http://dx.doi.org/10.9737/historyS1513,

A.2 KIS SALIH (2015). Köprübaşlarını Tutmak: Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarını Tahkim Etme Teşebbüsü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 364-375., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710609,

A.3 KIS SALIH (2015). Pul Para Oldu Osmanlı Devleti Hazinesine Kaynak Arayışında Antika Posta Pulları. Turkish Studies, 10(9), 321-340., Doi: http://dx.doi.org/10.782/TurkishStudies.8421,

A.4 KOYUNCU NURAN,KIS SALIH (2011). Alman Askeri Ceza Kanunnamesinin Osmanlı Askeri Ceza Kanunnamesine Tatbiki. Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(5), 177-190.,

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 KIS SALIH (2017). II. Abdülhamid Dönemi Polis Teşkilatında Reform. II. International New Tendencies Congress in Ottoman Researches, (özet bildiri),


B.2 KIS SALIH (2016). Osmanlı Elitlerinin 1911 Almanya Araştırma Gezisi. International New Tendencies Congress in Ottoman Researches, (özet bildiri),


B.3 KIS SALIH (2016). XIX. Yüzyıl Türk Alman İlişkilerinde Hediye Verme Örnegi: Berlin Hamidiye Hastanesi Projesi. I. International Conference on Studies in Turkology, (özet bildiri),


B.4 KIS SALIH (2016). Osmanlı Devleti Himayesinde Son Haçlı Seferi: Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Kudüs Seyahati. Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, (özet bildiri),


B.5 KIS SALIH (2013). Serdar-ı Ekrem in Ottoman Army During the Transition Process R. Mehmed Pasha. ISTEC 2013 International Science and Technology Conference, 186-201., (Tam metin bildiri),


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1 Divan-ı Muhasebat Osmanlı Devleti'nde Mali Denetim 1862-1908 (2016)., KIS SALIH, Türk Tarih Kurumu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 415, ISBN:978-975-16-3201-2, Türkçe(Bilimsel Kitap),


C1.2 Osmanlı Ordusunda Alman Ekolü Von Der Goltz Paşa (1883-1895) (2017)., KIS SALIH, Palet Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 271, ISBN:978-605-2338-37-7, Türkçe(Arastırma (Tez Hariç) Kitabı),

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1 Sille Hagia Eleni Museum, Bölüm adı:(History of the Hagia Eleni Church) (2013)., KIS SALIH, Seçil Ofset, Editör:Ilker Mete Mimiroğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 345, ISBN:978-605-63980-6-3, İngilizce (Arastırma (Tez Hariç) Kitabı),


C2.2 100. Yılında Çanakkale, Bölüm adı:(Haç İle Hilal'in Kader Ortaklığı: Çanakkale'de Türk-Alman Ittifakı) (2015)., KIS SALIH, Gençlik Kitabevi, Editör:Mustafa Arıkan, Burhan Sayılır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 302, ISBN:978-605-5262-82-2, Türkçe(Arastırma (Tez Hariç) Kitabı),


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 KIS SALIH (2017). Birinci Dünya Savaşı’nın Seyrini Degistiren Goeben ve Breslau Gerçegi. Çanakkale Arastırmaları Türk Yıllığı(22), 111-134.,

D.2 KIS SALIH (2017). Birinci Dünya Savası'nda Müşir Von Der Goltz Paşa'nın Ordu Komutanlıkları ve Ölümü. History Studies International Journal of History, 9(3), 121-139., Doi:10.9737/hist.2017.545,

D.3 KIS SALIH (2017). Osmanlı Elitlerinin 1911 Almanya Araştırma Gezisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(37), 289-298.,

D.4 KIS SALIH (2017). Alman Imparatoru II. Wilhelm’in Haçlı Rüyası ve 1898 Kudüs Seyahati. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(42), 487-506.,


G.Diğer Yayınlar:

G.1 KITAP : KIS SALIH (2012). Kuruluşundan Cumhuriyet'e Sayıştay Tarihi 1862-1923 . Uyum Ajans,

G.2 KITAP : KIS SALIH (2012). Karatay Tarih Kültür Sanat. Damla Ofset,

G.3 MAKALE: KIS SALIH (2009). İşgal Ile İstiklâl Arasında Anadolu'da Bir İngiliz Casusu: Mustafa Sagir. Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 195-210.(özgün Makale),

G.4 MAKALE: KIS SALIH (2010). Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Anadolu Harekatı ve Konya Muharebesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(23), 145-158.(özgün Makale),

G.5 MAKALE: KIS SALIH (2012). Divan-ı Muhasebat'ın Tesis Süreci ve Ilişkileri Hakkında Bazı Tespitler. Sayıştay Dergisi(87), 39-60.(özgün Makale),

G.6 MAKALE: KIS SALIH (2011). Osmanlı Malî Denetiminden Bir Kesit Divan-ı Muhasebat Reis-i Evveli ve Sanileri. Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 283- 300.(özgün Makale),

G.7 MAKALE: KIS SALIH (2011). Gelişim Açmazı 1888-1908 Osmanlı Türkiye'sinde Ziraat Bankası ve Ziraat Reformu. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(29), 461-482.(özgün Makale),

G.8 MAKALE: KIS SALIH (2011). Divan-ı Muhasebat'ın Bürokratik Yapısı Çerçevesinde Başkanın Seçimi ve Yetkileri. Sayder Dış Denetim Dergisi(3), 186-193.(özgün Makale),

G.9 BILDIRI : KIS SALIH Osmanlı Devleti'nde Mali Denetim Divan-ı Muhasebat'ın Tesis Süreci. II. Türkiye Lisansüstü Çalısmalar Kongresi, 5, 1393-1416.,

G.10 EDITÖRLÜK : KIS SALIH,KOYUNCU NURAN,ELEMANA NAGEHAN,INCE YUNUS,MIMIROGLU ILKER METE (2012). Kuruluşundan Cumhuriyet'e Sayıştay Tarihi 1862-1923 . uyum Ajans,

G.11 EDITÖRLÜK : KIS SALIH (2015). Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Selçuk Üniversitesi Matbaası,

H. Projeler :

Baron Von der Goltz Paşa Osmanlı Ordusunun Modernizasyonunda Alman Ekolü, TÜBİTAK, Yürütücü, 04/10/2014 - 30/09/2015


  Theses
1. Salih KIŞ, " Divan-ı Muhasebat (1862-1908) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, 2006 - 2012, Tamamlandı
2. Salih KIŞ, " Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hadisesinde Konya Muharebesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, 2001 - 2004, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakinçağ Tarihi A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli07/12/200006/01/2014
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakinçağ Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.21/08/201920/08/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATE STUDIES I
OTTOMAN MADRNIZATION
HISTORY OF OTTOMAN POLITICS (1600-1900)
Russian History I (EL.A)
Russian History I
NEAR AGE HISTORY STUDIES I
NEAR AGE HISTORY STUDIES I