FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. FERUDUN ATA
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF HISTORY OF THE REPUBLIC OF TURKEY
 
E-Mail  fata selcuk.edu.tr
Phone 0332223
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Konya
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Altınyayla Lisesi19951996
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1997 
Akören Çok Programl Lisesi Akören/Konya 19971997

  Publications:

Kitaplar

ATA, Ferudun, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, Turk Tarih Kurumu Yay.Ankara 2011.

ATA, Ferudun, Suleymaniyeli Nemrut Mustafa Paşa, Palet Yay. 2010.

AKANDERE, Osman; Ferudun ATA, Dramalı Rıza Bey ve Milli Mucadeledeki Hizmetleri, Temel Yay. İstanbul 2008.

Ziya Şakir, İşgal Altında, Haz. Ferudun Ata, Palet Yay. 2010.

 Haşim Nihat (Erbil), Turkiye İcin Necat ve İ’tila Yolları Turkiye’nin Kurtuluş ve Yukselme Yolları, Haz. Necmi UYANIK, Ferudun ATA.

Makaleler

ATA, Ferudun, “Mutareke Doneminde İtilaf Devletlerinin Hapishanelere Mudahaleleri ve Gayrimuslim Mahkumları Tahliye Etmeleri”, Ataturk Araştırma Merkezi Dergisi, XX, Sayı 60, 727-744, (2004).

ATA, Ferudun, “I. Dunya Savaşı İcinde Bozkır’a Yapılan Surgunler”, Turk Kulturu İncelemeleri Dergisi, 17, 51-64, (İstanbul 2007).

ATA, Ferudun, “Tehcir Yargılamalarına İstatistiksel Bir Bakış”, Ataturk Araştırma Merkezi Dergisi, XXI, Sayı 62, 521-543 (2005),

ATA, Ferudun, “I. Dunya Savaşı Oncesinde Kuzeybatı Anadolu’daki Ermenilerin Sosyo-ekonomik ve Siyasi Faaliyetlerine Dair Bir Rapor”, Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Sayı 11, (2004).

ATA, Ferudun, “Divan-ı Harb-i Orfı Reisleri Mustafa Paşalar Hakkında – Bir Yanlışın Duzeltilmesi-“, Ataturk Universitesi Turkiyat Araştırmaları Enstitusu, Sayı 24, 260- 265, (2004)

ATA, Ferudun, “Ataturk’un Milli Hakimiyet Anlayışı ve Bunun Yansımaları”, S.U Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, S.20, Konya 2008, s. 81-87.

ATA, Ferudun, "İsmail Hami Danişmend'in Irk Üzerine Bazı Tespitleri", Tarihin Peşinde S.9, Konya 2013, s. 73-86     

UREKLİ, Bayram-Ferudun ATA, "Mehmet Zeki Oral'ın Feridun Nafiz Uzluk'a Gönderdiği Bazı Mektuplar", Selcuk Universitesi ATA DERGİSİ  S. 10, 2002, s. 121-155.   

YILMAZ, Mehmet, Ferudun ATA, "Buhara Cumhuriyeti ve Basmacılık Hakkında İki Rapor", Selcuk Universitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitusu Turkiyat Araştırmaları Dergisi  S 15, 2004

          Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

ATA, Ferudun, "Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesinde Yapılan Tehcir Yargılamaları, Ermeni Soykırımı İddialarına Bir Delil Olabilir mi?" Turk-Ermeni İlişkilerinin ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Gazi Universitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yay Haz Prof Dr Hale ŞIVGIN, (2006) s 277-286

ATA, Ferudun, "Ermeni Soykırımını Savunan Araştırmacıların Tehcir Yargılamalarına Yaklaşımları Hakkında Bir Değerlendirme", İstanbul Üniversitesi, Turk- Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar Uluslarası Sempozyumu, 15-17 Mart 2006, Yayına Hazırlayanlar, Prof Dr Şafak URAL, Prof Dr Ferudun EMECEN, Yard Doç Dr Mustafa AYDIN, İstanbul 2008, s 539-551

        Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

ATA, Ferudun, "Mutareke Doneminde Yapılan Ermeni Tehcir Yargılamaları Nasıl Değerlendirilmelidir?" Ermeni Araştırmaları 2 Turkiye Kongresi Bildirileri, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, (2007), 571-589

       Kitap Bölümü

ATA, Ferudun, "Milli Mücadele Döneminde Fetvalar Savaşından İlgi Çekici Bir Kesit: Ankara Fetvasından Bazı İmzaların Geri Çekilmesi", İlkadım'dan Cumhuriyet'e Milli Mücadele, Editör Osman KÖSE, İstanbul 2008

ATA, Ferudun, "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Afyon'a Sürülen Yabancı Uyruklular", Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar, Editör Doç Dr Hasan BABACAN, Afyonkarahisar 2010
  Theses
1. Cihat TANIŞ, " ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2011 - , Devam Ediyor
2. Ramazan SONAT, " ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2011 - , Devam Ediyor
3. Fatma ÇETİN, " ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2010 - , Devam Ediyor
4. Mehmet Önder DURAN, " ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2010 - , Devam Ediyor
5. Şule TOKATLI, " ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2010 - , Devam Ediyor
6. Celal ÇAKMAK, " Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Arasındaki Siyasi Çatışmanın Kırşehir'e Yansıması ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2009 - 2010, Tamamlandı
7. Ömer KILIÇ, " Şarki Rumeli Türklerinin Sesi Hilal Gazetesi (1883-1885) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2009 - 2010, Tamamlandı
8. Neslihan BOLAT, " I. Dünya Savaşı'nda 7. Kolordu'nun (Yemen) Sıhhi Durumu ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , 2006 - 2009, Tamamlandı
9. Ahmet ATALAY, " Meşritiyetten Cumhuriyet'e Konya'da Şirketleşme ve Milli Bankacılık Faaliyetleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2005 - 2011, Tamamlandı
10. Nermin GÜMÜŞALAN, " XX. Yüzylın İlk Yarısında Maraş (1908-1938) ", Selçuk Üniversitei, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2005 - 2012, Tamamlandı
11. Züriye ÇELİK, " Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi: Muhacir Gazetesi 1909-1910 ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , 2004 - 2007, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Atatürk İlkeleri ve ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği 2004 
Stratejik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği20062010
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı20092012
Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanlığı2011 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat FakültesiDekan Yrd.04/09/200904/09/2012
S.Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi Böl.Bşk.Bölüm Başkani01/10/2015 
S.Ü. Atatürk İlkeleri İnk.Tar.Arş.Uyg.Mrkz.Bşk.Merkez Bşk.01/10/201510/08/2016
S.Ü. Atatürk İlkeleri İnk.Tar.Arş.Uyg.Mrkz.Bşk.Merkez Başkan V.11/08/201626/10/2016
S.Ü. Atatürk İlkeleri İnk.Tar.Arş.Uyg.Mrkz.Bşk.Merkez Bşk.27/10/201627/10/2019

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
PRINC. OF ATATURK AND THE HIST. OF TURK. REVOL. II
PRINC. OF ATATURK AND THE HIST. OF TURK. REV. I
GRADUATE STUDIES I
HISTORY OF THE NATIONAL STRUGGLE I
NATIONAL STRUGGLE HISTORY I
TURKISH-ARMENIANS RELATIONS (EL.B)
TURKISH-ARMENIAN RELATIONS I