FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEFER SOLMAZ
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF GENERAL TURKISH HISTORY
 
E-Mail  ssolmaz selcuk.edu.tr
Phone 0332 223 1322
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA
Url: http://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/tarih/akademik_personel/bilgi/3869/tr
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
MEB Yukarıpınarbaşı Köyü İlkokulu19911991
MEB Kadınhanı İmam-Hatip Lisesi19921994
Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Araştırma Görevlisi19941996
Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Öğretim Görevlisi19962010
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi2010 

  Publications:


7. Yayınlar

7.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. “Danişmend-Nâme’ye Göre Emir Gazi’nin Faaliyetleri”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Pursuit of History International Periodical for History and Social Research), Yıl:1, S. 2,Konya Ekim 2009, s. 199-209.

2. Pınar Sertkaya ile, “Kutlughanlı Hanedanlığı'nda Terkenlik”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Pursuit of History International Periodical for History and Social Research), S. 6, Konya Ekim 2011, s. 301-316.

        7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.“Danişmendli Ailesi ile Büyük Selçuklu Hanedanı Arasındaki Akrabalık İlişkileri”, I.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri, (Konya,11-13 Ekim 2000), II, Selçuklu Araştırma Merkezi yay., Konya 2001, s. 271-282.

2. “Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu-Yabgulu Mücadelesi”, Uluslararası Selçuklu Sempozyumu (Kayseri 27-30 Eylül 2010)(Baskıda)

3. “Türkiye Selçuklu Devlet Adamlarında Entelektüel Boyut”, Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu Bildirileri, (Konya,19-22 Ekim 2011), 4, Konya 2013, s. 523-558.

        7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. “Danişmendliler”, Türkler, C. 6, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 430-451.

2.“Danişmendlilerde Kültür ve Sanat”, Türkler, C. 8, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 62-71.

        7.4.  Ulusal hakemli dergilerde  yayınlanan makaleler

1.“Türkiye Selçukluları Devrinin Ünlü Gazisi Mübarizü’d-din Halîfet Gazi”, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 16, Konya 2006, s. 237-248.

2. “Danişmend Gazi’nin Anadolu’ya Gelişi”, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 14, Konya 2002, s. 229-249.

        7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. “Danişmendli Ailesinin Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşundaki Rolü”, Niksar’ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri, (Niksar, 8 Haziran 1996), Gaziosmanpaşa Üniversitesi yay.,Tokat 1996, s. 49-60.

        7.6. Diğer yayınlar

1. “Anadolu’daki Karaçay Varlığı”, Türk Yurtları, S. 3, Ankara 1990, s. 50-51.

2. Tolgurlanı Zeytun, “Tögülgen Mınçakla / Dökülmüş Boncuklar”,Türkiye Türkçesine Aktaran Sefer Solmaz, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Karaçay-Malkar Edebiyatı), C. 22, Kültür Bakanlığı yay., Ankara 2002, s. 556-560.

3. “Karaçay El Sanatları Üzerine”, Başhüyük Yıllık Kültür-Düşünce ve Haber Dergisi, S. 2, Konya 2004, s. 27-30.

4. “Prof.Dr. Mikâil Bayram’ın Hayatı ve Eserleri”, Selçuklu’dan Osmanlı’ya Bilim, Kültür ve Sanat Prof. Dr. Mikâil Bayram’a Armağan, Kömen yay., Konya 2009, s. 5-21.

5. “Danişmendlilerin İskân Politikası”, Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı, Türkiyat  Araştırmaları Enstitüsü yay., Konya 2011, s. 145-163.

6. “Alaaddin Siyavuş” mad. Konya Ansiklopedisi, I, Konya 2010, s. 166-167.

7. “Argun” mad., Konya Ansiklopedisi, I, Konya 2010, s. 250-251.

8.“Argunşah” mad., Konya Ansiklopedisi,I, Konya 2010, s. 251-252.

9. “Bahaeddin Kutluğca”, Konya Ansiklopedisi, II, Konya 2011, s. 20.

10. “Bahaeddin Tercüman”, Konya Ansiklopedisi, II, Konya 2011, s. 21-22.

11. “Berduliye Hatun”, Konya Ansiklopedisi, II, Konya 2011, s. 82-83.

12. “Cimri Olayı”, Konya Ansiklopedisi, II, Konya 2011, s. 266-268.

13. “Çavuş (Serheng)”, Konya Ansiklopedisi, II, Konya 2011, s. 306-308.

14. “Çetr”, Konya Ansiklopedisi, II, Konya 2011, s. 336-338.

15. “Danişmentliler”, Konya Ansiklopedisi, 3, Konya 2012, s. 4-6.

16. “Demirci, Mustafa”, Konya Ansiklopedisi, 3, Konya 2012, s. 40.

17. “Ebu Bekir Niksari (Cavlaki)”, Konya Ansiklopedisi, 3, Konya  2012, s. 153.

18. “Emineddin Mikail”, Konya Ansiklopedisi, 3, Konya 2012, s. 179-181.

19. “Emir Gazi (Melik Gazi)”, Konya Ansiklopedisi, 3, Konya 2012, s. 185-186.

20. “İngitere’de Asırlık Bir Doğu Araştırmaları Okulu: School of Oriental Studies (SOAS)”, Prof.Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yay., Konya 2013,  549-557.


  Theses
1. Mehmet Ali Kapar, " Hz. Muhammede Gelen Heyetler ve Bu Heyetlerle Münasebetler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarih, 2012 - 2016, Tamamlandı
2. Feyzan Göher Vural, " Manas Destanı'nda Yer Alan Müzikal Öğeler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih, 2011 - 2013, Tamamlandı
3. Mevlüt Günler, " Türkiye Selçuklu Devleti'nde Saltanat Mücadeleleri ve Devlet İle Toplum Üzerindeki Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ortaçağ Tarihi, 2009 - 2011, Tamamlandı
4. Yasemin Akyol, " Büyük Selçuklu Devleti'nin Doğu Politikası ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ortaçağ Tarihi, 2009 - 2013, Tamamlandı
5. Pınar Sertkaya, " Türk Tarihinde Terkenler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ortaçağ Tarihi, 2008 - 2011, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı2010 
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği2012 
S.Ü. Selçuklu AraştirmalarI Merkezi (Susam) Müdür Yardımcılığı2016 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı2017 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Yardımcılığı2017 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/12/201012/10/2019
S.Ü. Selçuklu Araştirmalari Merkezi (Susam)Merkez Müd. Yrd.16/05/2016 
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.08/06/2017 
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/10/201911/10/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GENERAL TURKISH HISTORY
HISTORY OF EARLY MOSLEM TURKISH STATES
 
GRADUATE STUDIES I