FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RUHİ ÖZCAN
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF EARLY MODERN HISTORY
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Ruhi Özcan, " `'Konya Meram İlçesi Tarihi Su Değirmenleri'' ", XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (20-22 Ekim 2010, Konya)., , , , ,( Diğer )
2. Ruhi Özcan, " `'Konya-Selçuklu İlçesi Tarihî Köprüleri'' ", XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (20-22 Ekim 2010, Konya), , , , ,( Diğer )
3. Ruhi Özcan, " 17.Yüzyılda "Osmanlı Toplumunda Mülkiyet Problemleri:Konya Örneği? ", Bildiriler,Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği (İSTESOB)Yayını, İstanbul 2014,s.351-357., , , , 2014,( Konferans )
4. Remzi Duran Ali Baş Ruhi Özcan, " Beyşehir Çevresindeki Köprüler ", , , , , 2012,( Diğer )
5. Ruhi Özcan, " `'XIX.Yüzyılın İkinci Yarısında Saray Bosna'da Asayiş'' ", Diğer, , , , 2010,( Diğer )
6. Ruhi Özcan, " `'Mısır Meselesinin Konya Ekonomisine Tesiri'' ", Kurum Dergisi, , , 489-502, 2010,( Diğer )
7. Ruhi Özcan, " `'Küreselleşme Sürecinde Türkiye ve Türk dünyası'' ", III.Türk Uygarlığı Kongresi (28-31 Mayıs 2007 Bişkek/KIRGIZİSTAN) Bildiriler, Bişkek 2009,, , , 137-155, 2009,( Diğer )
8. Ruhi Özcan, " "17.Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Mülkiyet Problemleri:Konya Örneği" ", Diğer, , , , 2009,( Diğer )
9. Ruhi Özcan, " "Mısır Meselesinin Konya Ekonomisine Tesiri" ", Diğer, , , , 2008,( Diğer )
10. Ruhi Özcan, " "Küreselleşme Sürecinde Türkiye ve Türk Dünyası" ", Türkiye-Manas Üniversitesi III Türk Uygarlığı Kongresi (28-31 Mayıs 2007),Bişkek 2007., , , , 2007,( Konferans )
11. Ruhi Özcan, " "Osmanlı Devleti'nde XVII.Yüzyılda Yapılan Sikke Tashihleri" ", Üniversite Dergisi, 17, , 237-266, 2005,( Üniversite Dersgisi )
12. Ruhi Özcan, " "XVII.Yüzyılın Ortalarında Ayıntab(Gaziantep)" ", Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, , 31-40, 2004,( Üniversite Dersgisi )
13. Ruhi Özcan, " `'İktisâdi Adalet Kurumu Olarak Narh" ", Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı ve Devlet Geleneği Sempozyumu, (14-15 Kasım 2002 Bişkek/KIRGIZİSTAN), Bildiriler, Bişkek 2004, , , 169-183, 2004,( Diğer )
14. Ruhi Özcan, " "İktisâdi Adalet Kurumu Olarak Narh" ", Sempozyum, , , , 2002,( Konferans )
15. Ruhi Özcan, " "Kayseri'nin 13 Numaralı Siciline Göre Evler" ", Bildiri Kitapçığı, , , 349-362, 2000,( Konferans )
16. Editörler Bayram Ürekli Alaettin Aköz Ruhi Özcan, " ''Şer'iye Sicillerine Göre Antepte Mülk Satışları(1640-1666)'' ", Uluslar arası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi Bildiriler, , , , 2000,( Konferans )

empozyumu Anadolu Üniversitesi -(Eskişehir 19-21 Ekim 2011),Eskişehir  
  Theses
1. Özcan Oğur, " "1322-1326 Tarihleri Arasında Ilgın'ın Sosyo-Ekonomik Tarihi (268 Numaralı Ilgın Şer'iye Sicili Defterine Göre)" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2008 - 2011, Tamamlandı
2. Cihat Tanış, " "ŞARKİ RUMELİ TÜRKLERİ'NİN SESİ EMNİYET GAZETESİ (1896-1897)" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakınçağ Tarihi, 2008 - 2011, Tamamlandı
3. Cihan Yemişçi, " "1618-28 ARASI OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ (6004 NO'LU AHKAM DEFTERİNE GÖRE)" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2007 - 2009, Tamamlandı
4. Gonca Başer, " "OSMANLILARDA ÜRETİM-TÜKETİM İLİŞKİLERİNDE ADALETİN DEVLET ELİYLE TANZİMİ ''NARH UYGULAMASI'' ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2006 - 2009, Tamamlandı
5. Ahmet Dönmez, " "OSMANLI-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ:DİPLOMASİ ve REFORM (1833-1841)" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Yakınçağ Tarihi, 2006 - 2013, Tamamlandı
6. Sevim Deveci, " "1898-1899 Tarihleri Arasında Behisni (Besni) Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Durumu (194 Numaralı Şer'iye Siciline Göre)" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2004 - 2007, Tamamlandı
7. Cemal Sezer, " "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Amerikan Misyonerlerinin Anadoluda'ki Faaliyetleri (1830-1914)" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakın Çağ Tarihi, 2002 - 2005, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATE STUDIES I