FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. İZZET SAK
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF EARLY MODERN HISTORY
 
E-Mail  isak selcuk.edu.tr
Phone 0.332.2231308
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kampüs / Konya
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. İzzet Sak, " Osmanlı Toplumunda Evliliğin Karşılıklı Anlaşma İle Sona Erdirilmesi: Muhâla`a (18.Yüzyıl Konya Şer'iye Sicillerine Göre) ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 15, , 91-140, 204,( Üniversite Dersgisi )
2. İzzet Sak, " 18. Yüzyılın İlk Çeyreğine Âit Konya Şeriye Sicillerinde Beyşehir Kazâsı İle İlgili Bazı Kayıtlar / Some Records About The Beyşehir District In The Qadi Registers (Şeriye Sicilleri) Of Konya Dated In The First Quarter Of 18th Century, 2. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi / İCBEY International Congress of Beyşehir and Its Vicinity, 6-8 Ekim 2017- Beyşehir, Bildiri ve Özet Kitabı, Konya-Aralık-2017, s.206-221. ", , , , , 2017,( Diğer )
3. İzzet Sak, " Konya Şeriye Sicillerinde Bulunan Bozkır Kazâsı İle İlgili Bazı Kayıtlar (1690-1720) ", ULUSLARARASI SEMPOZYUM: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR (06-08 MAYIS 2016), (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 9), , , , 2016,( Diğer )
4. İzzet Sak, " Konya Şeriye Sicillerinde Bulunan Saîd-ili Nâhiyesi İle İlgili Bazı Kayıtlar (1690-1740) ", Uluslararası Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Sarayönü Sempozyumu, 24-26 Ekim 2014, (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 8), Konya 2015, , , , 2015,( Üniversite Dersgisi )
5. İzzet Sak, " Hatunsarây Nâhiyesi ve Köylerinden Konya Mahkemesi'ne İntikâl Eden Olaylar (1690-1720 Yılları Arası) ", Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu (2-4 Ekim 2011), 1, , 281-305, 2012,( Konferans )
6. İzzet Sak, " Şer'iye Sicilleri Işığında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Aile Hayatı: Konya Örneği (1700-1725) ", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, , 117-135, 2012,( Diğer )
7. İzzet Sak, " Şer'iye Sicilleri Işığında Anadolu'nun Sağ Kolu Üzerinde Bulunan Konya ve Çevresinde Su Hizmetlerine Yapılan Vakıflar (1700-1900) ", Ciepo Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu, 14-17 Nisan 2011, III, , , 2011,( Konferans )
8. İzzet Sak, " Mevlânâ Dergâhı'na Yapılan Bazı Vakıflar (1826-1907) ", Vakıflar Dergisi, 34, , 1-18, 2010,( Kurum Dergisi )
9. İzzet Sak, " Buzlukbaşı Sarnıcı'na Âit İki Vakfiye ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, , 351-366, 2009,( Üniversite Dersgisi )
10. İzzet Sak, " Osmanlı Sarayının İki Aylık Meyve ve Çiçek Masrafı ", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 2006, 40, , 141-176, 2006,( Üniversite Dersgisi )
11. İzzet Sak, " Osmanlı Toplumunda Nâmzedin (Nişanın) Bozulması Ve Sonuçları: Konya Örneği (18.Yüzyıl Konya Şer'iye Sicillerine Göre) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, , 493-523, 2006,( Üniversite Dersgisi )
12. İzzet Sak, " 1736-1741 Yılları Arasında İstanbul'a Gelen İran Elçilerinin Bazı Masrafları ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 16, , 119-161, 2006,( Üniversite Dersgisi )
13. İzzet Sak, " XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Hac Menzilleri ", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19, , 199-260, 2005,( Üniversite Dersgisi )
14. İzzet Sak, " XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Menziller Ve Fonksiyonları : Akşehir Menzilleri Örneği ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 16, , 179-221, 2004,( Üniversite Dersgisi )
15. İzzet Sak, " Konya Şer'iye Sicilleri, Konya Mahkemesi Kayıtları (1070-1071 / 1659-1661) ", Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya Kitabı VII, Özel Sayı Aralık 2004, Özel Sayı, , 13-33, 2004,( Kurum Dergisi )
16. İzzet Sak, " Şehdî Osman Efendi'nin Hâdim Kütüphânesi'ne Vakfettiği Kitaplar ", Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, , 83-129, 2003,( Üniversite Dersgisi )
17. İzzet Sak, " Osmanlı Döneminden Günümüze Hadim ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, , 169-180, 1997,( Üniversite Dersgisi )
18. İzzet Sak, " Şer'iye Sicillerine Göre Kölelerin Milliyet ve Eşkali (17. ve 18.Yüzyıllar) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, , 377-394, 1994,( Üniversite Dersgisi )
19. İzzet Sak, " İranlı Kölelerin Satışının Yasaklanması ile ilgili Fermanlar ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1, , 259-266, 1994,( Üniversite Dersgisi )
20. İzzet Sak, " Konya'da Köleler (16. Yüzyıl sonu - 17. Yüzyıl) ", Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, IX, , 159-197, 1989,( Diğer )

1- 10 Numaralı KONYA ŞER’İYE SİCİLİ(1070-1071 / 1659-1661) (Transkripsiyon), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 3, Konya 2003.

1b- (II. Baskı) Konya Kadı Sicili 10 (1070 - 1071 / 1659 - 1661) (Transkripsiyon ve Dizin), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 233, Konya 2014.

2- Şer’iye Sicillerinde Bulunan KONYA VAKFİYELERİ (1650-1800), Kömen Yayınları: 20, Konya 2005.

3- 47 Numaralı KONYA ŞER’İYE SİCİLİ(1128-1129 / 1716-1717) (Transkripsiyon ve Dizin), Tablet Yayınları: 54, Konya 2007.

3b- (II. Baskı) Konya Kadı Sicili 47 (1128 - 1129 / 1716 - 1717) (Transkripsiyon ve Dizin), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 235, Konya 2014.

4- 11 Numaralı KONYA ŞER’İYE SİCİLİ(1071-1072 / 1661-1662), (Transkripsiyon ve Dizin), Kömen Yayınları: 24, Konya 2007.

4b- (II. Baskı) Konya Kadı Sicili 11 (1071- 1072 / 1661 - 1662) (Transkripsiyon ve Dizin), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 229, Konya 2014.

5- Şer‘iye Sicillerine Göre KONYA’DA VASİYET YOLUYLA YAPILAN HAYIR VE VAKIFLAR (1700-1750), Tablet Yayınları: 67, Konya 2007.

5b- (II. Baskı) Şer‘iye Sicillerine Göre KONYA’DA VASİYET YOLUYLA YAPILAN HAYIR VE VAKIFLAR (1700-1750), Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları: 30, Konya 2008.

6- (Cemal Çetin ile birlikte) 45 Numaralı KONYA ŞER’İYE SİCİLİ (1126-1127 / 1714-1715), (Transkripsiyon ve Dizin), Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları: 28, Konya 2008.

7- 37 Numaralı KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ (1102-1103 /1691-1692), (Transkripsiyon ve Dizin),  (Konya Ticaret Odası Yayınları No: 52), Konya 2010.

8- Kadı Sicilleri Işığında KONYA’DA YAPILAN VAKIFLAR (1650-1910), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 193, Konya 2012.

9- Konya Kadı Sicili 52 (1143-1144 / 1730-1731), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 219, Konya 2014.

10- (Fatih Küçük ile birlikte) Konya Kadı Sicili 14 (1080 - 1081 / 1669 - 1670) (Transkripsiyon ve Dizin), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 226, Konya 2014.

11- (İbrahim Solak ile birlikte) 53 Numaralı KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ (1148-1149 / 1736-1737), (Transkripsiyon ve Dizin),  Konya 2014. (S.Ü. BAP destekli proje).

12- (İbrahim Solak ile birlikte) 38 Numaralı KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ (1103-1104 / 1692-1693), (Transkripsiyon ve Dizin),  Konya 2014. (S.Ü. BAP destekli proje).

14- (Cemal Çetin ile birlikte) Konya Kadı Sicili 50 (1138 - 1139 / 1726 - 1727) (Transkripsiyon ve Dizin), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 234, Konya 2014.

15- (İbrahim Solak ile birlikte) 49 Numaralı KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ (1135-1136 / 1723-1724),(Transkripsiyon ve Dizin),  Konya 2015. Palet Yayınları (S.Ü. BAP destekli proje).

16- (İbrahim Solak ile birlikte) 39 Numaralı KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ (1113-1113 / 1701-1702),(Transkripsiyon ve Dizin),  Konya 2015. PaletYayınları (S.Ü. BAP destekli proje).

17- Konya Kadı Sicili 41 (1115 - 1116 / 1703 - 1704) (Transkripsiyon ve Dizin), Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 260, Konya 2016.


  Theses
1. Musa Gümüş, " Sultan II. Abdülhamidin Mısır Politikası ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarih Anabilim Dalı, - 2013, Tamamlandı
2. Fatih Küçük, " 14 Numaralı Konya Şeriye Sicili (1080-1081 / 1669-1670) (Değerlendirme ve Transkripsiyon) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı, - 2013, Tamamlandı
3. Ayşe Yürekli Tutar, " 16 Numaralı Konya Şer`iye Sicili (1083-1083 / 1672-1673), (Değerlendirme ve Transkripsiyon), ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2014 - 2018, Tamamlandı
4. Emrah Akbaş, " 13 Numaralı Konya Şer`iye Sicili (1087-1088 / 1676-1677), (Değerlendirme ve Transkripsiyon), ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2013 - 2018, Tamamlandı
5. Leyla Özpolat, " 1 Numaralı Konya Şer`iye Sicili (970-1019 / 1563-1610), (Değerlendirme ve Transkripsiyon), ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2013 - 2016, Tamamlandı
6. Sami Ağaoğlu, " Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.-XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Yeniçağ Tarihi, - - 2003, Tamamlandı
7. Ahmet Çelik, " II. Meşrutiyet Döneminde Türk Hava Kuvvetleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakınçağ Tarihi, - - 2004, Tamamlandı
8. Rabia Sultan Timbil, " 19 Numaralı Gaziantep Şer'iye Sicili'ne Göre Mülk Satışları (1647-1648) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, - - 2003, Tamamlandı
9. Sezgin Topal, " Filibe Türklerinin Sesi Hamiyet Gazetesi (R. 1312-1313 / M. 1896-1897) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakınçağ Tarihi, - - 2011, Tamamlandı
10. Cemal Çetin, " XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Konya Menzilleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, - - 2004, Tamamlandı
11. Sami Ağaoğlu, " Konya Şer'iye Sicillerine Göre Şeyh Ahmed Efendi Vakfı Eserleri ve Vakfiyeleri (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, - - 1996, Tamamlandı
12. Harun Er, " 1700-1725 Yılları Arasında Konya Mahkemesine İntikal Eden Adlî Olaylar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, - - 2006, Tamamlandı
13. Cemal Çetin, " Anadolu'da Faaliyet Gösteren Menzilhâneler (1691-1839) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Yeniçağ Tarihi, - - 2009, Tamamlandı
14. Özgür Şafak Kaya, " Konya Valilerinin Bazı Gelir Ve Giderleri (1700-1725) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, - - 2007,

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakinçağ Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.14/03/2018 

 Additional Information

 The Courses