FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: PROF.DR. İZZET SAK
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF EARLY MODERN HISTORY
 
E-Mail  isak selcuk.edu.tr
Phone 0.332.2231308
Address Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kampüs / Konya
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. İzzet Sak, " Osmanlı Toplumunda Evliliğin Karşılıklı Anlaşma İle Sona Erdirilmesi: Muhâla`a (18.Yüzyıl Konya Şer'iye Sicillerine Göre) ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 15, , 91-140, 204,( Üniversite Dersgisi )
2. İzzet Sak, " Hâdim Kütüphanesi ve Bânisi Meselesi ", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19, , 379-399, 2018,( )
3. İzzet Sak, " 18. Yüzyılın İlk Çeyreğine Âit Konya Şeriye Sicillerinde Beyşehir Kazâsı İle İlgili Bazı Kayıtlar / Some Records About The Beyşehir District In The Qadi Registers (Şeriye Sicilleri) Of Konya Dated In The First Quarter Of 18th Century, 2. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi / İCBEY International Congress of Beyşehir and Its Vicinity, 6-8 Ekim 2017- Beyşehir, Bildiri ve Özet Kitabı, Konya-Aralık-2017, s.206-221. ", , , , , 2017,( Diğer )
4. İzzet Sak, " Konya Şeriye Sicillerinde Bulunan Bozkır Kazâsı İle İlgili Bazı Kayıtlar (1690-1720) ", ULUSLARARASI SEMPOZYUM: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR (06-08 MAYIS 2016), (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 9), , , , 2016,( Diğer )
5. İzzet Sak, " Konya Şeriye Sicillerinde Bulunan Saîd-ili Nâhiyesi İle İlgili Bazı Kayıtlar (1690-1740) ", Uluslararası Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Sarayönü Sempozyumu, 24-26 Ekim 2014, (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 8), Konya 2015, , , , 2015,( Üniversite Dersgisi )
6. İzzet Sak, " Hatunsarây Nâhiyesi ve Köylerinden Konya Mahkemesi'ne İntikâl Eden Olaylar (1690-1720 Yılları Arası) ", Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu (2-4 Ekim 2011), 1, , 281-305, 2012,( Konferans )
7. İzzet Sak, " Şer'iye Sicilleri Işığında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Aile Hayatı: Konya Örneği (1700-1725) ", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7, , 117-135, 2012,( Diğer )
8. İzzet Sak, " Şer'iye Sicilleri Işığında Anadolu'nun Sağ Kolu Üzerinde Bulunan Konya ve Çevresinde Su Hizmetlerine Yapılan Vakıflar (1700-1900) ", Ciepo Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu, 14-17 Nisan 2011, III, , , 2011,( Konferans )
9. İzzet Sak, " Mevlânâ Dergâhı'na Yapılan Bazı Vakıflar (1826-1907) ", Vakıflar Dergisi, 34, , 1-18, 2010,( Kurum Dergisi )
10. İzzet Sak, " Buzlukbaşı Sarnıcı'na Âit İki Vakfiye ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, , 351-366, 2009,( Üniversite Dersgisi )
11. İzzet Sak, " Osmanlı Sarayının İki Aylık Meyve ve Çiçek Masrafı ", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 2006, 40, , 141-176, 2006,( Üniversite Dersgisi )
12. İzzet Sak, " Osmanlı Toplumunda Nâmzedin (Nişanın) Bozulması Ve Sonuçları: Konya Örneği (18.Yüzyıl Konya Şer'iye Sicillerine Göre) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, , 493-523, 2006,( Üniversite Dersgisi )
13. İzzet Sak, " 1736-1741 Yılları Arasında İstanbul'a Gelen İran Elçilerinin Bazı Masrafları ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 16, , 119-161, 2006,( Üniversite Dersgisi )
14. İzzet Sak, " XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Hac Menzilleri ", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19, , 199-260, 2005,( Üniversite Dersgisi )
15. İzzet Sak, " XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Menziller Ve Fonksiyonları : Akşehir Menzilleri Örneği ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 16, , 179-221, 2004,( Üniversite Dersgisi )
16. İzzet Sak, " Konya Şer'iye Sicilleri, Konya Mahkemesi Kayıtları (1070-1071 / 1659-1661) ", Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya Kitabı VII, Özel Sayı Aralık 2004, Özel Sayı, , 13-33, 2004,( Kurum Dergisi )
17. İzzet Sak, " Şehdî Osman Efendi'nin Hâdim Kütüphânesi'ne Vakfettiği Kitaplar ", Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, , 83-129, 2003,( Üniversite Dersgisi )
18. İzzet Sak, " Osmanlı Döneminden Günümüze Hadim ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, , 169-180, 1997,( Üniversite Dersgisi )
19. İzzet Sak, " Şer'iye Sicillerine Göre Kölelerin Milliyet ve Eşkali (17. ve 18.Yüzyıllar) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, , 377-394, 1994,( Üniversite Dersgisi )
20. İzzet Sak, " İranlı Kölelerin Satışının Yasaklanması ile ilgili Fermanlar ", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1, , 259-266, 1994,( Üniversite Dersgisi )
21. İzzet Sak, " Konya'da Köleler (16. Yüzyıl sonu - 17. Yüzyıl) ", Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, IX, , 159-197, 1989,( Diğer )

Yayınlar Bekleniyor
  Theses
1. Musa Gümüş, " Sultan II. Abdülhamidin Mısır Politikası ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarih Anabilim Dalı, - 2013, Tamamlandı
2. Fatih Küçük, " 14 Numaralı Konya Şeriye Sicili (1080-1081 / 1669-1670) (Değerlendirme ve Transkripsiyon) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı, - 2013, Tamamlandı
3. Mustafa Fırathan Taşın, " 32 Numaralı Konya Şeriye Sicili (1096-1110 / 1685-1699), Değerlendirme ve Transkripsiyon ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2016 - 2019, Tamamlandı
4. Ayşe Yürekli Tutar, " 16 Numaralı Konya Şer`iye Sicili (1083-1083 / 1672-1673), (Değerlendirme ve Transkripsiyon), ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2014 - 2018, Tamamlandı
5. Merve Arslan, " 5 Numaralı Konya Şeriye Sicili (970-1213), Değerlendirme ve Transkripsiyon ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2013 - 2019, Tamamlandı
6. Emrah Akbaş, " 13 Numaralı Konya Şer`iye Sicili (1087-1088 / 1676-1677), (Değerlendirme ve Transkripsiyon), ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2013 - 2018, Tamamlandı
7. Leyla Özpolat, " 1 Numaralı Konya Şer`iye Sicili (970-1019 / 1563-1610), (Değerlendirme ve Transkripsiyon), ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2013 - 2016, Tamamlandı
8. Leyla Şafak, " 2 Numaralı Konya Şeriye Sicili (978-989 / 1570-1582), Değerlendirme ve Transkripsiyon ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, 2002 - 2019, Tamamlandı
9. Rabia Sultan Timbil, " 19 Numaralı Gaziantep Şer'iye Sicili'ne Göre Mülk Satışları (1647-1648) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, - - 2003, Tamamlandı
10. Ahmet Çelik, " II. Meşrutiyet Döneminde Türk Hava Kuvvetleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakınçağ Tarihi, - - 2004, Tamamlandı
11. Özgür Şafak Kaya, " Konya Valilerinin Bazı Gelir Ve Giderleri (1700-1725) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, - - 2007,
12. Sami Ağaoğlu, " Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.-XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Yeniçağ Tarihi, - - 2003, Tamamlandı
13. Sezgin Topal, " Filibe Türklerinin Sesi Hamiyet Gazetesi (R. 1312-1313 / M. 1896-1897) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakınçağ Tarihi, - - 2011, Tamamlandı
14. Cemal Çetin, " XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Konya Menzilleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, - - 2004, Tamamlandı
15. Sami Ağaoğlu, " Konya Şer'iye Sicillerine Göre Şeyh Ahmed Efendi Vakfı Eserleri ve Vakfiyeleri (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, - - 1996, Tamamlandı
16. Cemal Çetin, " Anadolu'da Faaliyet Gösteren Menzilhâneler (1691-1839) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Yeniçağ Tarihi, - - 2009, Tamamlandı
17. Harun Er, " 1700-1725 Yılları Arasında Konya Mahkemesine İntikal Eden Adlî Olaylar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yeniçağ Tarihi, - - 2006, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakinçağ Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.14/03/2018 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATE STUDIES I
OTTOMAN PALEOGRAPHY I