FACULTY OF LETTERS
HISTORY
 
 Name and Surname: Assistant. HASAN AKSOY
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY PROGRAM OF GENERAL TURKISH HISTORY
 
E-Mail  hasanaksoy selcuk.edu.tr
Phone 0332 223 12 59
Address SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ KAMPÜS SELÇUKLU/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi2013 

  Publications:
1. AKSOY, Hasan, " Overview of Cosmological Aspect of Turkish Tent ", International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 5/24, , 1829-1835, 2018,( Kurum Dergisi )
2. AKSOY, Hasan, " Eski Türk Kültüründe Dini Anlayışın Devlet Yönetimine Etkisi ", Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı Prof. Dr. Feda Şamil Arıka Armağan, , , , 2018,( Diğer )
3. AKSOY, Hasan, " İslam Öncesi Dönem Türklerde Tanrı Anlayışı ", International Journal of Social Sciences and Education Research, 4/2, , 275-288, 2018,( Kurum Dergisi )
4. AKSOY, Hasan, " The Comprehension of God in the Turks in the Pre-Islamic Period ", 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, (20-22 Nisan 2018-Antalya/Türkiye), -, , 110-112, 2018,( Diğer )
5. AKSOY, Hasan, " Importance of Celestial Elements in Pre-Islamic Period Turkish Cosmology Concept ", International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 5/30, , 4461-4468, 2018,( Kurum Dergisi )
6. AKSOY, Hasan, " Anadolu Kaya Resimlerinde Erken Türk İzleri: Asmalı Yatak Örneği ", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (23-25 Kasım 2018-Afyonkarahisar/Türkiye), -, , 195-212, 2018,( Diğer )
7. AKSOY, Hasan, " Cosmological Dimension of the Universe in Turks ", VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Bildiri Kitabı, (04-06 Mayıs 2017-Konya/Türkiye), -, , 323-332, Konya 2017,( Diğer )
8. AKSOY, Hasan, " İslam Öncesi Türk Kozmolojisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi ", X. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu Bildiri Kitabı, (21-27 Eylül 2016-Ulan Bator/Mongolia), -, , 307-315, Konya 2016,( Diğer )

Yayınlar Bekleniyor
  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2009-2013. Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, 2014-2017. Doktora: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, (devam ediyor)

 The Courses