EDEBİYAT FAKÜLTESİ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Hüseyin Kandemir

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Hüseyin Kandemir

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Murat Uluoğlu

Mevlana Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Leyla Hacızade

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Suzan Uluoğlu

Amacı: Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Rus Dili, Edebiyatı, Tarihi ve Kültürüyle ilgili derslerin yanı sıra anlamaya ve konuşmaya yönelik dersler de görmektedir. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Vizyon: Her biri kendi alanında uzman bir akademik kadro ile bilgi ve beceride tam anlamıyla dolu öğrenciler yetiştirmek gelecek hedefimizdedir. Ayrıca hedefimiz bölümümüzün yalnızca Rus dilinin öğretildiği bir birim olmaktan çıkıp batı ülkelerindeki üniversitelerin büyük kısmında olduğu gibi Slav Dilleri ve Edebiyatlarının öğretildiği bir birim haline getirilmesidir. Rusçayı çok iyi seviyede bilen, bu dile hakim, klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, kendisinin ve başkalarının düşüncelerini yetkin biçimde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek bireyler yetiştirmek, bölümümüzün hedefleri arasında yer almaktadır. Bölümde verilen derslerde Puşkin, Gogol, Turgenev ve Tolstoy gibi 19.yüzyıl yazarlarının muhteşem yapıtları ve çağdaş Rusyanın son dönemlerde yazılmış popüler yapıtları, Rus dili tarihi ve bugüne kadar gösterdiği gelişim, çağdaş Rus dili, Rusya tarihi okutulmaktadır. Bu dersler donanımlı bir öğretim için olanak sağlayacak niteliktedir ve öğrencilerin dil yeteneklerinin gelişmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Misyon: Günümüz global dünyasında kültürlerin ve dillerin birleştiği bir ortamda bu evrenselliğe katılmak ve öğrencilerimizi profesyonel iş hayatına hazırlamak amacıyla aktif eğitim sistemi ve edebiyat-kültür-dil birikimleri doğrultusunda onları donatma hedefiyle yola çıktık. Bölümümüzün öncelikli amacı, Rus dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp ülkemizle benzer ve farklı özelliklerin anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında Türkiye açısından avantaj haline gelmesini sağlayacak kadar iyi düzeyde Rusça öğretmektir.

Program Dili: Türkçe, Rusça

Program Tanımı: Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Rus Dili, Edebiyatı, Tarihi ve Kültürüyle ilgili derslerin yanı sıra anlamaya ve konuşmaya yönelik dersler de görmektedir. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİnde belirtilmiş olan mezuniyet şartlarının yanı sıra 200 AKTS zorunlu, 40 AKTS seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS alması ve Mezuniyet (Bitirme) Tezi yazılması şartı aranmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ esas alınmaktadır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olacak öğrenciler, üniversitelerde, pedagojik formasyon almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, özel şirketlerde, çeviri bürolarında, yayınevlerinde, turizm, dış ticaret sektöründe iş bulma olanağına sahip olurlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.