EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARSLANTÜRK

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Elif Tuğce KAROĞLU

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Erkin SARI

Mevlana Koordinatör: Arş. Gör. Elif Tuğce KAROĞLU

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Gözde BABAOĞLU

Amacı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı olan Psikoloji Bölümünün temel amacı, disiplinler-arası bir anlayış içerisinde ve çağdaş bilimsel gelişmeler, teknolojik yenilikler ve etik değerler doğrultusunda Türk Yüksek Öğretimin temel amaçları ile örtüşen, insan haklarına ve hukuka saygılı, probleme çok yönlü yaklaşabilen ve eleştirel bir bakış açısı ile sorgulayan, insanın düşünce ve davranışlarının psikoloji biliminin yöntemleri ile incelenmesini sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olan nitelikli ruh sağlığı çalışanı yetiştirmek ve bu gücü bireysel ve toplumsal sorunların çözümü, kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi, üretim ve verimliliğim arttırılmasına katkı sağlayarak toplumun hizmetine sunmaktır.

Vizyon: İnsan psikolojisinin duygu, biliş ve davranış bileşenlerinin bilimsel yöntemlerle irdelenmesi ve değerlendirilmesi, insanları daha üretken, mutlu ve yaşadığı dünya ile daha uyumlu hale getirmenin önde gelen koşullarındandır. Selçuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü, öğrencilere güncel ve sağlam temellere oturtulmuş olan teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı, deneysel çalışma ve alan araştırması yürütebilmeye ilişkin teknikleri öğretmeyi, bilimsel veriler toplayarak bunları hem istatistiki hem de kuramsal birikim ışığında analiz edebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir bakış açısına sahiptir. Ayrıca bölümümüz, öğrenilenlerin günlük yaşam pratiklerine aktarılmasını ve psikoloji biliminin teorik ve metodolojik araçları vasıtası ile kritik ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesini de oldukça önemsemektedir.

Misyon: Derinlikli, bütüncül ve çok yönlü bir yaklaşımı benimseyen bölümümüzden mezun olan öğrenciler, öncelikle kendilerini, sonrasında içinde yaşadıkları ülke ve dünyayı çok daha gerçekçi bir biçimde tanıyacak ve karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda daha bilinçli, duyarlı ve kendini gerçekleştirebilen bireyler olacaktır. Bu doğrultuda Psikoloji Bölümünün misyonu, toplumun sorunlarını tespit edebilen, yaratıcı çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları: Psikolojinin her anabilim dalı geniş kapsamlı kariyer olanaklarına sahiptir. Psikoloji bölümü lisans diplomasına sahip olan mezunlar, hastanelerin psikiyatri, pediatri, onkoloji vb. kliniklerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, özel ya da resmi kurumların anaokulu ve kreşlerinde, sağlık ve sosyal hizmetlerin korunma, tedavi ve rehabilitasyondan oluşan tüm birimlerinde, Emniyet Müdürlükleri nde adli kurumlarda (çocuk mahkemeleri, ıslahevleri, ceza ve tutukevleri), rehberlik ve danışma merkezlerinde, psikoteknik laboratuvarlarında, büyük sanayi tesislerinde, kobi ve özel şirketlerde halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümünde, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda ve araştırma şirketlerinde psikolog olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Buna ek olarak gerekli koşullar sağlandığı takdirde öğretmen olarak eğitim sektöründe çalışabilmektedirler. Mezunlar, lisans sonrası eğitime yönelerek akademik alanda da ilerleyebilmektedirler. Bölüm öğrencileri psikolog unvanı ile mezun olmakta ve hem uygulama hem de akademide olmak üzere pek çok alanda iş imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: