FACULTY OF LETTERS
CONSERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL ASSETS
CONSERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL ASSETS
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İLKER IŞIK
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF CONSERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL ASSETS
 
E-Mail  ilkerarkeo26 gmail.com
Phone 332 223 12 74
Address S.Ü. Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Kampüs/Konya
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi 2008 

  Publications:
1. Sayın Ü.,Işık İ.,Bakkal G.,Kılıç H. Şükür,Özmen A.,Tırpan A. , " Arkeolojik Seramiklerin ESR Tekniği ile İncelenmesi ve ESR Tarihlendirme için Uygunluğunun Araştırılması 7. Ulusal Lümidoz Dozimetri Kongresi ", Diğer, , , , 2013,( )
2. Bakkal G., Işık İ., Sayın Ü., Kılıç H. Ş., Özmen A., Tırpan A, " Arkeolojik Seramikler İçin ESR Tarihlendirme Metoduna En Uygun Örnek Hazırlama Yönteminin Belirlenmesi, 7. Lumidoz Sempozyumu ", Diğer, , , , 2013,( )
3. Bakkal G.,Işık İ.,Sayın Ü.,Kılıç H. Şükür,Özmen A., " ."Kumyer Mevkii Seramik Örneklerinin ICP-MS Analizi,ESR Spektroskopi Tekniğinin Çeşitli Uygulama Alanları Çalıştayı ", , , , , 2013,( )
4. Işık İ., " Antik Çağ'da Epikürosçuluk K. Levent Zoroğlu'na' Armağan Kitabı ", Diğer, , , , 2013,( )
5. Işık İ., " Stoa Philosophy and its Development Stages in Ancient Era 15th Symposium on Mediterranean Archaeology ", Diğer, , , , 2011,( )
6. Yılmaz M.-Işık İ. , " Roma Lejyon Sistemi ve Lystra I. International Symposium on History,Culture and Tourism of Hatunsaray (Lystra) and its Vicinity ", Diğer, , , , 2011,( )
7. Arca Yalçın M.-Işık İ., " . Reflexion of Woman in Ancient Architecture Caryatıds (Woman Body Shaped Columns), 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu ", Uluslararası Dergiler, , , , 2010,( )


Burslar

Albert-Ludwig Universität Freiburg Üniversitesi’nde Lisans Eğitimi,Erasmus Bursu,(Almanya) 2006.
 

Araştırma-Geliştirme Projeleri

-Kumyer Mevkii Arkeolojik Seramik Eserlerin LA-ICP-MS ve ESR ile Yaş Tayini ve Arkeolojik Değerlendirilmesi, TUBİTAKProjesi, 212T216 / araştırıcı)

 

Bilimsel/ Sanatsal Faaliyetlere Katkı

-T.C. Kültür Bakanlığı Lagina Kazısı Heyet Üyeliği 2009-2011  

-Zonguldak/Devrek Yüzey Araştırması 2004-2008
 
-S.Ü. Edebiyat Dergisi EditörYardımcılığı 2010-2011 


Yabancı Diller:  

-İngilizce  

-Almanca (Temel Düzeyde)  

Ölü Diller:

-Hititçe

-Latince


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Erasmus Koordinatörü2013 
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanlığı 2017-

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Kültür Varliklarini Koruma Ve Onarim BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli17/12/200806/01/2014
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Kültür Varliklarini Koruma Ve Onarim Bölümü Kültür Varliklarini Koruma Ve Onarim. A.B.D.Bölüm Başkani12/10/2017 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
CONSERVATION OF CULTURAL HARITAGE I