EDEBİYAT FAKÜLTESİ
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
YÖNETMELİKLER
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi
Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
Yandal Yönergesi
Yeni Yandal Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MYK) Yönergesi
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Misafirhaneler Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğrenci Danışmanlık Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Dikey Geçiş Uygulama Kararı
Çift Anadal Yönergesi
Yeni Çift Anadal Yönergesi
Öğretim Elemanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bünyesinde Çalışmalarına İlişkin Uyg. Es. Yönergesi

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları
Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi
Öğrenci Asistanlık Yönergesi
Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yaşlı Engelliler Eğitim Bakım ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sualtı Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Türk Dili Bölümü Başkanlığı Eğitim Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
6111 Sayılı Kanunun Yükseköğretime İlişkin Hükümlerinin Uygulama Esasları (Yeni)
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği