EDEBİYAT FAKÜLTESİ
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Okan Haluk AKBAY

Amacı: Japon Dili ve Edebiyatının her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilen edindiği bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilen edindiği bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilen eleştirel bir bakış açısıyla natif düşünceler geliştirebilen etik değerleri özümsemiş dünya gerçeklerinin farkında olan hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir.

Vizyon: Çağdaş eğitim ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel düşünme ve eleştirme yeteneğine sahip, yeniliklere ve farklı düşüncelere açık bireyler, akademisyenler ve dil bilen personeller yetiştirmektir.

Misyon: Japon Dili ve Edebiyatı alanında çağdaş yöntem ve bilimsel ilkeler ışığında saha araştırmalarını yürütecek ve dilin eğitim ve öğretiminde aktif rol oynayacak bireyler, araştırmacılar ve kamu ile özel sektörde bu dillere ihtiyaç duyulan alanlarda görev alabilecek dil bilen personeller yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe, Japonca

Program Tanımı: Dilbilim, kültür, tarih, edebiyat ve çeviri gibi konuları kapsamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Program henüz lisans düzeyinde eğitime başlamamıştır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: