EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Barış METE

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Bahadır Cahit TOSUN

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Fatma KALPAKLI

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Hasan Çağlar BAŞOL

Amacı: İngiliz Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan lisans programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, dilbilim, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan saygın bir bölüm olmak ve bölümü en önde gelen bir konuma çıkarmaktır.

Misyon: Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, çağdaş yaşam koşullarına uyum sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde ülkesine ve çalışma sahasına katkılar sağlayacak, evrensel değerlere bağlı aydın bireyler yetiştirmektir. Mezun olduktan sonra görev alacakları sahada ihtiyaç duyacakları becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, Avrupa Birliği sürecinde evrensel insani değerlerin öğretilmesi ve benimsetilmesi hedeflenmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, genel olarak, sanat ve edebiyat öğreniminin, ülke kalkınması, demokrasi geleneğinin yerleşmesi, insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi, birbirini anlayan ve birbirine saygı duyan toplum bireylerinin yetiştirilmesi açısından hayati önem taşıdığına inanmaktadır. Bu nedenle, hazırlanan program doğrultusunda, programı oluşturan derslerle, öncelikle üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ve kendi kültürel değerlerimizin, öğrencilerin kişisel sanat ve edebiyat görüşlerine taşınması ve yerelden evrensele açılan bir edebiyat, sanat ve dil anlayışı edinmeleri hedeflenmektedir. Bölümümüzden mezun öğrenciler, eğitim, öğretim, yayıncılık, turizm, bankacılık gibi çeşitli sektörlerde iş bulabilmekte ve birikimlerini yurt çapında yetkin bir biçimde kullanarak ülke ekonomisine, toplumsal gelişmeye olduğu kadar kültürel gelişime de önemli katkıda bulunmaktadırlar. Örneğin, birçok öğrencimiz çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim elemanı, resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışmaktadırlar.

Program Dili: İngilizce

Program Tanımı: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin ilk dört bölümünden biri olarak kurulmuştur. Aktif olarak öğretime ilk kez 1976da, 1976-1977 akademik yılı için kaydolan öğrencilerle başlanmıştır. Bölümümüz halen normal ve ikinci öğretim olmak üzere ikili öğretim hizmeti vermektedir. Bölüm öğrencilerine lisans düzeyinde genel olarak İngiliz Edebiyatı, İngiliz Dili, Dilbilim, Amerikan Edebiyatı, Çeviri, Edebiyat Kuramları ve Uygulamalı Eleştiri konularında çeşitli dersler verilmektedir. Erasmus Programı kapsamında Polonyada bulunan Jagiellonian University, Kujawy-Pomorze University, Maria Cruie University ve PWSZ Krosno University, İspanyada bulunan Unıversıtat De Les Illes Balears Palma De Mallorca, Universidad De Jaen, Romanyada bulunan Unıversity Of Agricultural Sciences And Veterinary Medıcıne, Foreıgn Language Dıvısıon, Cluj ile lisans ve yüksek lisans düzeyinde anlaşması bulunan bölümümüz İngiltere ve Çek Cumhuriyeti üniversiteleri ile anlaşma sürecini de başlatmıştır. Bölümümüz mezunlarının büyük bir çoğunluğu orta öğretimde, özel ya da bakanlığa bağlı okullarda, İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Bilgi ve becerilerini ileri düzeyde kullanma ve daha da ilerletme isteğinde olan öğrencilerimiz üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da okutman olarak çalışabilmektedirler. Programımız edebiyat, dil ve kültür ağırlıklı olduğundan, mezunlarımız, halkla ilişkiler, basın yayın organları, çeviri, reklâmcılık, bankacılık, ithalat-ihracat ve yurt dışı danışmanlık, turizm sektörü gibi çeşitli alanlarda iş bulabilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa öğrenci kabulü "Selçuk Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANA DAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

İstihdam Olanakları: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALESten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.