EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Galip BALDIRAN

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr.Ahmet GÖGERCİN

Farabi Koordinatör: Arş.Gör. Seçil YÜCEDAĞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Orhan DİRİÖZ

Amacı: Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde beş yıllık eğitim-öğretim süresince öğrencilerimiz Fransız Dili, Edebiyatı, Dilbilimi, Tarihi ve Kültürünü tanıma ve kavramaya yönelik derslerin yanı sıra Fransızcayı kolaylıkla anlama, yazma ve konuşabilmeye yönelik uygulamalı dersler de almaktadır. Programımızın amacı ulusal değerlere saygılı, çevresine duyarlı, bilinçli, , sorumluluk sahibi, kişisel değer yargılarına karşı hoşgörülü, üretken, pratik çözümler sunabilen, çevresini değiştiren ve geliştiren, olaylara eleştirel bir bakış açısı getirebilen donanımlı bireyler yetiştirerek onları çeşitli akademik kurumlar, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışmalarına imkân verecek gerekli bilgi ve beceri ile donanımlı hale getirmektir.

Vizyon: Öğrencilerimizi, alanında uzman bir akademik kadro ile bilimsel düşünce ve kültürel birikim rehberliğinde donanımlı bir şekilde hayata hazırlamak sahip olduğu bilimsel birikim ve deneyimle, ulusal ve uluslar arası düzeyde saygınlığı olan, eğitim-öğretim süreci içinde üreteceği bilgi ve kazandıracağı geniş bakış açısıyla bilim dünyasına olduğu kadar, ülke kalkınmasına da katkıda bulunacak bir akademik birim olmak öncelikli hedefimizdir.

Misyon: Bölümüz öncelikle günümüz dünyasının gerektirdiği belirli donanımlara sahip, ulusal değerlere karşı saygılı, kişisel değer yargılarına karşı hoşgörülü, üretken, yaratıcı, yeniliklere açık, araştırma ve pratik çözümler sunma kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Dili: Fransızca ve Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1977?78 öğretim yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde öğretime başlamıştır. Dersler, ilk yıllarda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden gelen Prof. Dr. Cemil GÖKER, Doç. Dr. Atilla TOLUN ve Hacettepe Üniversitesinden gelen Prof. Dr. Tuğrul İNAL tarafından yürütülmüştür. Bölümümüz daha sonraki yıllarda kendi kadrosunu oluşturarak eğitim öğretime devam etmiştir. Yakın zamana kadar Bölüm Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Muharrem Şenin üniversitemizden ayrılmasından sonra Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. Galip BALDIRAN tarafından yürütülmektedir. Bölümümüzde iki Profesör, bir Doçent, iki Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi, bir Uzman ve iki Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin büyük çoğunluğu İngilizce eğitim veren liselerden geldikleri için Fransızca hazırlık sınıfı açmak ihtiyacını hissettik. Bölümümüzde hazırlık sınıfı ile birlikte toplam beş yıl eğitim verilmektedir. Mevcut öğrenci sayısı birinci öğretimde 212 ve ikinci öğretimde 81dir. Özellikle son yıllardaki öğrenci profili oldukça iyi bir düzeyde İngilizce bilen öğrenciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık Avrupa Birliğine girme aşamasındaki ülkemiz için, ikinci bir dilin gerekliliği tartışılamaz. Hazırlık sınıfından itibaren dört yıl boyunca ikinci ve üçüncü yabancı dil olarak İngilizce ve Rusça programı açmayı uygun gördük. Öğrencilerimize her üç dilde yazma, okuduğunu anlama ve konuşma becerileri kazandırılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi Bölümlerinden Yan Dal Programı çerçevesinde ders seçme olanakları vardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında örgün olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

İstihdam Olanakları: Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.