EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
Felsefe nedir?

  • "Felsefe nedir? İşte felsefenin ölüm dirim sorusu! Bana öyle geliyor ki, felsefede tek tek sorular önceden tespit edilemez. Felsefe bir araştırmadır. Araştırma, sorularını sık sık yenileyen bir çalışma biçimidir. Her araştırma gibi felsefe de yeni sorulara açıktır. Nerede sorular hep aynı kalmışsa, orada felsefe araştırma olmaktan çıkmış demektir." Nermi Uygur'un "Bir Felsefe Sorusu Nedir ?" adlı yazısından.

 

  • "Felsefe ne olmalı, felsefe ne gibi bir değer taşımalı konusu tartışmalıdır. Ondan ya olağanüstü açıklamalar beklenir ya da boş düşüncelerle bir tutularak, bir yana atılır. Ona ya alışılmamış anlamlı bir insan emeği olarak korkuyla bakılır ya da düş kurmalardan doğan can sıkıcı konuşmalar diye yergi yağdırılır. Felsefe ya her insanı ilgilendiren bir sorun diye anlaşılır, bu yüzden de temeli bakımından yalın ve anlaşılır olması gereği öne sürülür ya da çetin sayılarak onunla ilgilenmenin umutsuz insan işi olduğu kanısına varılır.’’ Karl Jaspers'ın "Felsefe Nedir ?" adlı yazısından.

 

  • “Zira felsefe, en genel temel kavramlarla dünyaya bakmayı, düşünmeyi ve çalışmayı öğretir. Böylelikle felsefe bütünlüklü bir dünya görüşü ortaya koyar ve bu bütünlüklü dünya içinde insanın yerini kavramaya çalışır. Bütünlüklü dünya görüşüne sahip olan bir insan, dünyanın ve insanlığın haline dair bir hakikat iddiası olan ve bu hakikatin içinde kendisini tarihsel misyonu ile kavrayabilen bir insandır. İnsanın görme ve algı gücünü müthiş geliştirir. Bu nedenle felsefe, insanların hemen her şeye karşı zihinsel hassasiyetini artırır, bakışını temel yapısal ilişkilere ve kimsenin görmediği ayrıntılara yönlendirir.” Doğan Göçmen'in "Felsefe Nedir, Ne İşe Yarar ?" adlı yazısından.

 

  • "Her bilme biçimi, ama özellikle felsefe, herhangi bir oluşumu, durumu, varolanı, sorunu, farklı düzlemlerdeki ilişkileri bakımından soru konusu yapar. Dışdünya durumlarına, düşünme ve/veya dil açısından yönelir. Olup bitenlerdeki sorunlu yönleri bulup çıkaran keskin görüşlü bir göz olarak felsefe, tüm dikkatini aslında ‘dünya sorunları’na yöneltir. Hemen itiraz edebilirsiniz: 'Tüm bilme etkinlikleri de böyle yapmıyor mu? Felsefenin farkı ne?' Felsefenin farkı şu: Tüm yönelişlerin de kendisine yönelmek, yürüyüş yolunu aydınlatmak.” Betül Çotuksöken'in "Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı: Bir Kurumsallaşma Öyküsü" adlı yazısından.

 

  • "Çocuklarımızın birçoğu, sonra da büyüklerin birçoğu neleri yapamıyor? Yapamadıklarından yalnızca bir-ikisine örnek vereyim: bağlantılı düşünemiyor, baktığı ne ise onu bağlantıları içinde göremiyor, söylediğinin emplikasyonlarını, yani söylediğinden zorunlu olarak çıkan bazı sonuçları göremiyor, doğal olarak da başkalarının söylediklerinde bunları göremiyor; doğru değerlendirmenin nasıl yapılacağını bilmiyor, dolayısıyla değerlendirdiklerini kendisiyle ilişkileri bakımından ya da kendisi için geçerli değer yargılarıyla değerlendiriyor v.b. … Bunların hepsi felsefe eğitimiyle –insan haklarının etik eğitimini de kapsayan felsefe eğitimiyle– ilgilidir." "Prof.Dr. İoanna Kuçuradi ile Felsefe ve Eğitim Üzerine" adlı söyleşiden.