EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ERDOĞAN ASLAN
Fakülte Adı:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ SUALTI ARKEOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  SUALTI ARKEOLOJİSİ
E-Mail :  erdoganaslan gmail.com
Telefon : 03322231370
Adres : Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Erdoğan ASLAN

Doğum Tarihi: 1977

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Arkeoloji Bölümü- Klasik Arkeoloji ABD

Akdeniz Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi

1997- 2002

Y. Lisans

Arkeoloji ABD/ Sualtı Arkeolojisi

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003- 2005

Doktora

Arkeoloji ABD/ Sualtı Arkeolojisi

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2006- 2011

 

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Selçuk Üniversitesi

2004-2011

Dr.Ar.Gör.  

Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Selçuk Üniversitesi

2011-2016

Doç. Dr.

Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Selçuk Üniversitesi

2017-

 

 

 

YAYINLAR

 

A. ULUSLARARASIHAKEMLİDERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

-SSCISCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale

A.1. E. Aslan, “BithyniaBölgesi Kalpe Limanı (Port of Kalpe in the Bithynian Region)” OLBA XXII,2014,129-154.                                

A.2.  E. Aslan,“2012-2013 Yılı Kekova Sualtı Araştırmalarında Bulunan AmphoralarınTipolojik Değerlendirmeleri” OLBA XXIII,2015,321-369.                         

-Alan endeksleri kapsamındakidergilerde yayımlanmış tam makale

A.3. E.Aslan, “Kekova Bölgesi’nde Bulunan Balık Sosu İşlikleri” CEDRUSVol. III,  Antalya 2015,141-161.                        

A.4. E. Aslan, “2014 Yılı Knidos Sualtı Araştırmalarında Elde Edilen İlk BulgularınDeğerlendirmesi”  MJH Cilt: V/1, Anyalya 2015, 101-123. 

- İlgili alanda öndegelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale

A.5. E. Aslan - S.Baybo, “Phaselis KentLimanları ve Sualtı Araştırmalarının Ön Değerlendirmesi” Phaselis I, 2015,1-17.

A.6. E. Aslan, “Phaselis Merkezi (Kent) Limanı” Phaselis II,2016, 31-47.

          A.7. E. Aslan, “Three New Fish Sauce Workshops Detected in Kekova                         Island Research” Phaselis Vol. III, 2017, 175-185.
A.8. E. Aslan- Y. Kılıç – U. Orhan,  “Phaselis Güney Limanı”Phaselis Vol. IV, 2018, 1-13.

 

 

B. ULUSLARARASIBİLİMSELTOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILANBİLDİRİLER

B.1. M. Şahin, D. Şahin, E.Aslan,  S. Gündüz, “2005 Myndos Kazıları” KST.28-1,2005,559-572.

B.2. M. Şahin , E.Aslan, S. Gündüz “Myndos Sualtı Araştırmaları 2006” AST25-1, 2006, 1-10.

 B.3. M. Sahin, E.Aslan,S. Gündüz,  “ Underwater Research Of Ancient Myndos–2006”,11th. International Symposium On Mediterranean Archaeology, 24-29 April2007,İstanbul 2007, 337-341.

B.4. E. Aslan, “QuellenKult: Das Beispiel von Lykonia”, International Symposium, Cult AndSanctuary Through The Ages(from the Bronze Age to the Late Antiquity) 16 -19November, Častá-Papiernička Slovakya, 2007, 25-35.

B.5. E. Aslan,G. Özkan, “A Group Of Commercial Amphorae At Konya ArcheologicalMuseum ” International Symposium, Trade and ProductionThorough the Ages, 25 -28 November Konya 2008,7-16.

B.6. E. Aslan, “KekovaBölgesi Sualtı Araştırmaları –Aperlai” Suna-İnan Kıraç Vakfı AkdenizMedeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED), Uluslararası Genç BilimcilerBuluşması I: Anadolu Akdenizi, 04-07 Kasım Antalya,2009,9-21.                        

B.7. E. Aslan, G.Karauğuz,  O. Doğanay,  “Some Wineriesof the Lykaonia andIsauria Regions”  13th. Symposium On Mediterranean Archaeology,22-24 April Konya, 2009, 67-74.

B.8. A.A.Tırpan- E. Aslan, "Ram and Rammingin Antiquity",13th. Symposium On Mediterranean Archaeology, 22-24 AprilKonya, 200913-14.               

B.9.E. Aslan, “MyraÇevresinde Antik Denizcilik ve Sualtı Kültür Kalıntıları” Ed.: N. Çevik,Arkeolojisinden Doğasına Myra/Demre ve Çevresi. Kültür Bakanlığı Yayınları2010, 257-272.

B.10.  E.Doksanaltı- E. Aslan - İ.M.Mimiroğlu, “Giresun İli ve GiresunAdası Yüzey Araştırmaları 2010” AST 29, Cilt 2, Malatya2011,117-146.                    

B.11.  E. Aslan, “2012-2013yılı Kekova Adası ve Çevresi Yüzey/Sualtı Araştırmaları”, AST 32, Cilt1,Gaziantep 2014, 335-354.

B.12.  E. Doksanaltı–D. Sevmen - İ. Karaoğlan - C. Özgan - E. Aslan, “Knidos Kazı veAraştırmaları 2014”, KST 37, Cilt 3,Erzurum 2015,57-81.

B.13.  E.Doksanaltı,E. Aslan, “A ‘Ship Type’ Brazier found in Knidos underwaterresearch and ‘Ship Type’Braziers of the Roman Imperial Period” 30thCongress of the Rei Cretariae Romanae Fautores (Lisbon, 2016), 11.

B.14.  E. Aslan, “2015yılı Kekova Adası ve Çevresi Yüzey/Sualtı Araştırmaları”, AST 34, Edirne2016, 27-50.

B.15.  E. Aslan - Y.Kılıç “2016 yılı Kekova Adası ve Çevresi Yüzey/Sualtı Araştırmaları”, AST 35,       Bursa 2017, (Baskıda).

 

C.YAZILANULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

C1. Yazılanulusal/uluslararası kitaplar (İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleritarafından yayımlanan kitap)C1.1.  E.  Aslan, Kekova Island, Kültür ve Turizm Bakanlığı Handbook Series 35,Ankara 2015.

C1.2. E. Aslan, MezarStelleri Üzerinde Betimlenen Motiflere Göre Antik Çağ Gemileri, Konya 2016.

C1.3. E.  Aslan, Kekova Bölgesi Limanları, Konya 2016.

 

 C2. Yazılanulusal/uluslararası kitaplardakibölümler (İlgili alanda önde gelen uluslararasıyayınevleri tarafındanyayımlanan kitapta bölüm (ansiklopedi maddesi dahil)C2.1. E.  Aslan,“ Simena Limanı” Ed: B. Söğüt, Stratonikeiadan Laginaya - AhmetAdil Tırpan Armağanı ,From Stratonikeia to Lagina - Festschrift in Honour ofAhmet Adil Tırpan, İstanbul 2013, 27-38. 
                                                                      

C2.2.  E.M. Doksanaltı– E. Aslan,  “Karadeniz’de Antik Bir AdaYerleşimi: Aretias-Khalkeritis Adası"  Ed: B. Söğüt, Stratonikeiadan Laginaya - Ahmet Adil Tırpan Armağanı ,From Stratonikeia toLagina - Festschrift in Honour of Ahmet Adil Tırpan, İstanbul 2012,219-240.                                                                                                           

 

D. ULUSAL HAKEMLİDERGİLERDEYAYIMLANAN MAKALELERD.1. E. Aslan, “AntikDönem Mezar Stelleri Üzerinde Betimlenen Simetrik Karinalı Ticaret Gemileri” Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 24, 2011, 61-78.

 

E. ULUSALBİLİMSELTOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLERE.1. E. Aslan,A. Büyüközer, “Sualtındaki TarihiAlanların Yönetimi ve Sualtı Kültür Rehberleri Yetiştirme Programı” Türkiye'nin Kıyı ve Deniz AlanlarıVII. Ulusal Kongresi; 27-30 Mayıs 2008 Ankara,301-306.                                                                          

 

 

      G.DİĞERYAYINLAR

G.1.E. Aslan, Kekova BölgesiLiman Araştırmaları 2009–Aperlai Limanı-” ANMED 2010-8, 2010,181-188.   

G.2.   E.Aslan, Kekova Bölgesi Liman Araştırmaları2010:  Dolichiste (Kekova Adası) Liman Alanları”  ANMED 2011-9, 2011, 231-236.        

G.3.  E.Aslan, “Kekova Bölgesinde Bulunan Antik Limanlar” TINA DenizcilikArkeolojisi Dergisi, Sayı 2, İstanbul 2014, 56-75.  

G.4.  E. Aslan, “Kekova AdasıArkeolojik Yüzey/Sualtı Araştırmaları 2016” ANMED 2016-14,  2016,175-182.

G.5.  E. Aslan,  “AntikÇağ “Gemi Tipi Maltızlar” A “Ship-Type Braziers” of the Roman Imperial Period”,TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, Sayı 8, İstanbul 2017, 10-23.

G.6.  E. Aslan, “Knidos-Kekova-Phaselis-Anemirium Sualtı Araştırmaları” TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, Sayı 8,İstanbul 2017, 110-131.

 

                                                         

 

      H.PROJELERDEYAPTIĞI GÖREVLER

Arkeoloji,sanat tarihive antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen araziprojesi yöneticiliğiH.1. E. Aslan,-Selçuk ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı,   12401039 nolu bilimselAraştırma Projesi yürütücülüğü, (süresi: 1yıl)  2012 “Demre Bölgesi Sualtı Araştırmaları

H.2.   E. Aslan,-Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjeleriBaşkanlığı, 13401066 nolu bilimsel Araştırma Projesi yürütücülüğü, (süresi: 2 yıl) 2013 “Simena AntikKenti Sualtı Araştırmaları

H.3.   E. Aslan,-Selçuk ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 15401092 nolu bilimsel Araştırma Projesi yürütücülüğü, (süresi: 1 yıl) 2015 “Knidos Liman ve Sualtı Araştırmaları”

H.4. E. Aslan, “2012Kekova Adası ve Çevresi Sualtı/Yüzey Araştırmaları” Kültür ve TurizmBakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, AraştırmaBaşkanı.

H.5. E. Aslan, “2013Kekova Adası ve Çevresi Sualtı/Yüzey Araştırmaları” Kültür ve TurizmBakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, AraştırmaBaşkanı.

H.6. E. Aslan, “2015Kekova Adası ve Çevresi Sualtı/Yüzey Araştırmaları” Kültür ve TurizmBakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, AraştırmaBaşkanı.

H.7. E. Aslan, “2016Kekova Adası ve Çevresi Sualtı/Yüzey Araştırmaları” Kültür ve TurizmBakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, AraştırmaBaşkanı.

H.8. E. Aslan,-Selçuk ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 16401066 nolu bilimselAraştırma Projesi yürütücülüğü, (süresi: 2yıl)2016 “Kekova Bölgesi Sualtı Araştırmaları”

H.9. E. Aslan,-Selçuk ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 17401021 nolu bilimselAraştırma Projesi yürütücülüğü, (süresi: 2yıl)2017 “Phaselis Antik Kenti Liman ve Sualtı Araştırmaları”

 

 

 

   EDİTÖRLÜK

1. BAR S2200 2011: SOMA2009: Proceedings of theXIII Symposium on Mediterranean Archaeology

2. InternationalSymposium,Trade and Production Thorough the Ages,25-28 November 2008

 

J. DİĞER EKLER

J1. E. Aslan, “SualtıArkeolojisi” Deniz Magazin, Sayı 9. 2008, 40-45.

J2. E. Aslan, “Antik çağ GemilerininDoğuşu”Deniz Magazin, Sayı 10. 2008, 16-19.

J3. E. Aslan, “Antikçağ Savaş Gemileri”Deniz Magazin, Sayı 11. 2008, 50-54.

J4. E.Aslan, “Antik çağTicaret Gemileri”Deniz Magazin, Sayı 12. 2008, 42-45.

J5. E.Aslan,“Çapalar”Deniz Magazin, Sayı 13. 2009, 50-53.

J6. E.Aslan, “Deniz SavaşTaktikleri” Deniz Magazin, Sayı 15. 2009, 52-55.

J7. E.Aslan, “Antik çağLimanları” Deniz Magazin, Sayı 16. 2009, 35-37.

J8. E.Aslan, “SualtıKültür Mirasının Korunması – Tanıtılması ve Yönetimi ” Deniz Magazin, Sayı17. 2010, 32-35.

 

K. DAVETLİ KONUŞMACIOLARAK KATILDIĞI DİĞER KONFERANS VE PANELERK1. E. Aslan, “Türkiye’deSualtında Arkeoloji” Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Süleyman Demirel KültürMerkezi 18 Nisan, Konya 2007.

K2. E. Aslan, “AntikÇağdan Günümüze Taş İşçiliği ve Heykel”, Mevlana Kalkınma Ajansı Mesleki İşDeneyimi Odaklı Taş İşlemeciliği Eğitim Projesi Paneli, 18 Şubat, BeyşehirKonya 2011.

K3. E. Aslan,“Sualtı Arkeolojisi” Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor DairesiBaşkanlığı Paneli, 10 Mayıs, Denizli 2013.

K4. E. Aslan,“Antalya’nın Sualtı Kültürel Miras Varlıkları” Antalya Kültürel MirasAraştırmacıları Derneği, 17 Mart, Antalya 2016.

K5. E. Aslan,“Bizans Döneminde Kekova Adası” Boğaziçi Üniversitesi Bizans ÇalışmalarıAraştırma Merkezi, 21 Kasım, İstanbul 2016.

 

Katıldığı Kazılar

-1998-2001 PataraKazıları (öğrenci)

-2002-2003 PataraKazıları, heyet üyesi

-2004 Kaunos SultaniyeSualtı Kazısı, heyet üyesi

-2005-2006 LaginaKazısı, heyet üyesi

-2006 Myndos SualtıAraştırması ve Kazıları, heyet üyesi

-2010 Myra-AnriakeKazısı, heyet üyesi

-2010 RodiapolisKazısı, heyet üyesi

-2012-2017 KnidosKazıları, heyet üyesi

 

Katıldığı YüzeyAraştırmaları

-1999-2001 Tlos YüzeyAraştırmaları (öğrenci)

-2004-2005 MyndosYüzey ve Sualtı Araştırması, heyet üyesi

-2005-2007 Taşkent veCivarı Yüzey Araştırmaları, heyet üyesi

-2009-2010 Giresun İlive Giresun Adası Araştırması, heyet üyesi

- 2012-2017 KekovaAdası ve Çevresi Sualtı/Yüzey Araştırmaları, Araştırma Başkanı

-2013-2017 PhaselisAntik Kenti Sualtı Yüzey Araştırmaları, heyet üyesi

 

 

 

 AlınanBurslar

-2005 Öğrenim Bursu:Sokrates Erasmus- Trnava Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Trnava/Slovakya

-2005 Arkeolojik Gezive Araştırma: Italya, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Slovakya. ViyanaÜniversitesi/Avusturya

-2009 Suna-İnan KıraçAkdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) doktora araştırma bursu.Antalya

 

 Üyelikler

-TSSF(Türkiye SualtıSporları Federasyonu) Sualtı Arkeolojisi Kurul Üyeliği 2006- 2015

-TSSF(Türkiye SualtıSporları Federasyonu) Konya İl Temsilciliği 2007- 2015

-Arkeologlar DerneğiKonya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2008- 2012.

-Konya Doğa ve SuSporları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 2009- 2013

-S.Ü. SÜSAT ÖğrenciTopluluğu Akademik Danışmanlığı 2009- 2012.

-TSSF(Türkiye SualtıSporları Federasyonu) Deniz Magazin Dergisi İl Temsilciliği 2009- 2015

-International TheTrade and Production Through the Ages (from the Bronze Ages to the Late Antiquity)Symposium, Bilimsel Kurul Üyeliği 2008 Konya

-13thInternationalSymposium on Mediterranean Archaeology, Konya 2009 Bilimsel Kurul Üyeliği

-13thInternationalSymposium on Mediterranean Archaeology, Konya-2009 Organizasyon KomitesiÜyeliği

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANTİK MİMARİYE GİRİŞ I
ANTİK MİMARİYE GİRİŞ I
GENEL ARKEOLOJİ I
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
SU ALTI ARKEOLOJİSİ I
SU ALTI ARKEOLOJİSİ I
SUALTI ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ I