Etkinlik Takvimi
1.04.2020
Eczacılık Fakültesi Akademik Kadro İlanı Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Sonuçları
Yayınlayan Birim
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Yayın Tarihi: 05.02.2020 14:33:00

31-12-2019 - 16-01-2020 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM ELEMANI GİRİŞ SINAVI SONUCU

FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

KLİNİK ECZACILIK ANABİLİM DALI