Etkinlik Takvimi
27.01.2020
2020 YILI NORM İÇİ KADRO PLANLAMASI
Yayınlayan Birim
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 03.01.2020 15:00:00

Üniversitemize ait 2020 yılı Norm İçi Kadro Planlaması, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca 31.12.2019 tarihli ve 17/415 sayılı Senato Kararıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur.

NOT: Norm Dışı Kadrolar bu planlamaya dahil edilmemiştir. Ayrıca 2020 yılı içerisinde birimlerimize ait Norm Kadro talepleri, ilgili yönetmeliğin 5. maddesinin ilgili fıkraları uyarınca gerekli değerlendirmeler yapılarak, akademik kadrolarımızın boş durumları da dikkate alınarak ilgili kurullar tarafından karar verilecektir.

2020 Yılı Norm İçi Kadro Planlaması