Etkinlik Takvimi
29.03.2020
2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Süreci Güncellenmiştir
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:00:00

 

2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi'ne BURADAN Ulaşabilirsiniz

2020 Yılı Akademik Teşvik Puan Tablosu'na BURADAN Ulaşabilirsiniz

2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Değerlendirme Tutanağı'na BURADAN Ulaşabilirsiniz

Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri (Güncellenmiştir)

            Üniversitemiz akademik teşvik başvuru takvimi gereğince Birimlere sunulan Akademik teşvik başvuru dosyalarının Birim Akademik teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından değerlendirilerek, hazırlanan ekteki forma uygun değerlendirme tutanaklarının 3 şubat 2020 tarihine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'na iletilmesi gerekmektedir.

            Değerlendirme sonuçları rektörlüğe iletilirken sadece YOKSİS'ten alınan akademik teşvik başvuru formu çıktıları, değerlendirme tutanakları ve faaliyet alanlarına göre puanların işlenmiş olduğu excel dosyasının çıktısı iletilecektir. Akademik personelin kanıtlayıcı belgeleri içeren başvuru dosyaları birimlerde tutulacaktır.  Ancak, akademik personelin başvuru formunda belirttikleri puanlarla Birim Akademik teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından belirlenen puanlar arasında bir farklılık olması ve/veya kararın oy çokluğu ile alınması halinde birim komisyonları tarafından gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlanmalı ve kişiye ait başvuru dosyası değerlendirme sonuçları ile birlikte gönderilmelidir. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu gerekli görülen hallerde daha sonra bu kanıtlayıcı belgeler ve/veya ilave belgeler talep edebilir. 

            Birimler tarafından hazırlanıp excel tablosuna işlenen değerlendirme sonuçları, ilgili birimlerin Fakülte dekanlıkları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul müdürlükleri tarafından birleştirilerek tek bir excel dosyası halinde akademiktesvik@selcuk.edu.tr  adresine de iletilmelidir.

           

İLGİLİ MEMUR : Şeyma YÜKSEL

İRTİBAT : 0332 223 8201  DIŞ HAT.

                                 38201  DAHİLİ

 

İLGİLİ AKADEMİSYEN : Prof. Dr. Serkan ERDEMİR

İRTİBAT : 0332 2233853

                              33853  DAHİLİ 

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:369 Posta Kodu:42130 

Selçuklu-Konya / TÜRKİYE