Etkinlik Takvimi
18.02.2020
Öğretim Elemanı İlanı
Yayınlayan Birim
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:00:00

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan), Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi  (Uygulamalı Birim) alınacaktır.

Söz konusu ilanlarımız 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete ilan metinleri için tıklayınız...