Etkinlik Takvimi
20.01.2020
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DUS MÜRACAATTA İSTENEN EVRAKLAR
Yayınlayan Birim
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:00:00

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) KAZANAN ADAYLARIN AÇIKTAN VE YENİDEN ATAMALARINDA İSTENİLEN BELGELER

 

1)     Dilekçe ve özgeçmiş

2)     DUS Sonuç ve Yerleştirme Belgeleri

3)     Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (E-devletten alınabilir)

4)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  (3 Adet)

5)      Diplomaların tasdikli fotokopisi veya aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli Unvan yazılarak tasdik edilir.

6)      Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge)

         (Terhis belgesi Askerlik Şubesinden alınacak, Tecil ve Muaf belgesi E-devletten alınabilir)

7)      Sağlık Kurulu Raporu ( Tıp Fakültesi ya da Devlet Hastanesinden)

8)      4 adet vesikalık fotoğraf

9)      Hizmet Cetveli (Daha önce bir resmi kurumda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar getireceklerdir.)

10)     Adli Sicil Kayıt Belgesi (Sabıka Kaydı)  (3 Adet)

11)      Mal Bildirim Beyannamesi 

Mal Bildirim Beyannamesini indirmek için tıklayın (EK:1)

12)     Tedavi Yardım Beyannamesi

Tedavi Yardım Beyannamesini indirmek için tıklayın (EK:2)

13)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu  (3 Adet) 

Güvenlik Sor. ve Arşiv Arş. Formunu indirmek için tıklayın (EK:3) => Form Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır.

(Evrakların 2 (iki) nüsha halinde hazırlanıp, Diş Hekimliği Fakültesi Personel Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.)

BAŞVURU SON TARİH: 20.12.2019 SAAT 17:00

 

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) KAZANAN ADAYLARIN AÇIKTAN VE YENİDEN ATAMALARINDA İSTENİLEN BELGELER

 

1)     Dilekçe ve özgeçmiş

2)     DUS Sonuç ve Yerleştirme Belgeleri

3)     Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (E-devletten alınabilir)

4)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  (3 Adet)

5)      Diplomaların tasdikli fotokopisi veya aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli Unvan yazılarak tasdik edilir.

6)      Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge)

         (Terhis belgesi Askerlik Şubesinden alınacak, Tecil ve Muaf belgesi E-devletten alınabilir)

7)      Sağlık Kurulu Raporu ( Tıp Fakültesi ya da Devlet Hastanesinden)

8)      4 adet vesikalık fotoğraf

9)      Hizmet Cetveli (Daha önce bir resmi kurumda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar getireceklerdir.)

10)     Adli Sicil Kayıt Belgesi (Sabıka Kaydı)  (3 Adet)

11)      Mal Bildirim Beyannamesi 

Mal Bildirim Beyannamesini indirmek için tıklayın (EK:1)

12)     Tedavi Yardım Beyannamesi

Tedavi Yardım Beyannamesini indirmek için tıklayın (EK:2)

13)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu  (3 Adet) 

Güvenlik Sor. ve Arşiv Arş. Formunu indirmek için tıklayın (EK:3) => Form Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır.

(Evrakların 2 (iki) nüsha halinde hazırlanıp, Diş Hekimliği Fakültesi Personel Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.)

BAŞVURU SON TARİH: 20.12.2019 SAAT 17:00