Etkinlik Takvimi
26.01.2020
Araştırma Görevlisi İlânı
Yayınlayan Birim
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 04.12.2019 00:00:00

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Söz konusu ilanımız 04.12.2019 tarih ve 30968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Araştırma Görevlisi İlân Metni