Etkinlik Takvimi
14.12.2019
Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınav Sonucu
Yayınlayan Birim
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
Yayın Tarihi: 29.11.2019 14:26:00

İç Mekan Tasarımı Programı Giriş Sınav Sonucu İçin Tıklayınız

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Giriş Sınav Sonucu İçin Tıklayınız

 

 

 

NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMALARDA İSTENİLEN BELGELER

 

Aşağıda belirtilen belgelerin sınav sonucu açıklandıktan sonra atama yapılabilmesi için ilan edilen birimlere 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

AÇIKTAN VE YENİDEN ATAMALARDA İSTENİLEN BELGELER

1)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  (3 Adet)

2)      Diplomaların tasdikli fotokopisi veya aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli Unvan yazılarak tasdik edilir.

3)      Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge)

         (Terhis belgesi Askerlik Şubesinden alınacak, Tecil ve Muaf belgesi E-devletten alınabilir)

4)      Sağlık Kurulu Raporu ( Tıp Fakültesi ya da Devlet Hastanesinden)

5)      2 adet vesikalık fotoğraf

6)      Hizmet Cetveli (Daha önce bir resmi kurumda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar getireceklerdir.)

7)      Adli Sicil Kayıt Belgesi (Sabıka Kaydı)  (3 Adet)

8)      Mal Bildirim Beyannamesi 

9)     Tedavi Yardım Beyannamesi

10)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu  (3 Adet) 

 

KURUM DIŞINDAN NAKLEN ATAMALARDA İSTENİLEN BELGELER

1)      Hizmet Cetveli   (Çalıştığı resmi kurumdan getireceklerdir.)

2)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

3)      Diplomaların tasdikli fotokopisi veya aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli Unvan yazılarak tasdik edilir.

4)      Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge)

         (Terhis belgesi Askerlik Şubesinden alınacak, Tecil ve Muaf belgesi E-devletten alınabilir)

5)     2 adet vesikalık fotoğraf

6)     Adli Sicil Kayıt Belgesi (Sabıka Kaydı)   (1 Adet)

7)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu   (3 Adet) 

NOT: Üniversitemizde halen kadrolu olarak görev yapmakta olanlardan belge istenilmeyecek olup, kazandıkları birime Atanmak üzere Beyan dilekçesi vermeleri yeterlidir.