Etkinlik Takvimi
27.01.2020
2019 2. DÖNEM TIPTA UZMANLIK SINAVINDA (TUS) İLE FAKÜLTEMİZE KAYIT
Yayınlayan Birim
TIP FAKÜLTESİ
Yayın Tarihi: 08.11.2019 16:03:00


2019 2. DÖNEM TIPTA UZMANLIK SINAVINDA (TUS) İLE FAKÜLTEMİZE KAYIT

YAPTIRACAKLARDAN İSTENECEK  BELGELER

Kayıt Tarihleri :11 Kasım 2019 tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde.
(Son Başvuru   : 22 Kasım 2019  tarihi mesai saati bitimine kadar)

NOT : Başvuru evrakları 2 (iki) nüsha düzenlenecektir. (Madde 9.10.12 hariç)

NOT : Kurumlarda Sözleşmeli Çalışanlar Açıktan Atanacaklar Gibi Belge Hazırlayacaklar.

 AÇIKTAN ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 1. Dilekçe * Tıklayınız*
 2. Özgeçmiş
 3. TUS Sonuç Belgesi
 4. İkametgah Belgesi (E-DEVLEt çıktısı olabilir)
 5. Nüfus Kayıt Örneği (E-DEVLEt çıktısı olabilir)
 6. Geçici Mezuniyet Belgesi  veya Diplomanın noter onaylı örneği
 7. Askerlik Terhis Belgesi veya Bedelli Muafiyet Belgesi veya Tecil Belgesi (Tecil Belgesi Son 6 Ay)
 8. Adli Sicil Kaydı (E-DEVLEt çıktısı olabilir)
 9. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
 10. Fotoğraf (18 Adet)
 11. Kamu Kurumlarında daha önce görev yapmış olanlardan en son görev yaptıkları kurumlardan alacakları hizmet cetveli
 12. Güvenlik Soruşturması  Formu (5adet)

* Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız

 

NAKLEN TAYİN OLACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

* Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız

 1. Dilekçe * Tıklayınız*
 2. Özgeçmiş
 3. TUS Sonuç Belgesi
 4. İkametgah Belgesi (E-DEVLEt çıktısı olabilir)
 5. Nüfus Kayıt Örneği (E-DEVLEt çıktısı olabilir)
 6. Geçici Mezuniyet Belgesi veya diplomanın noter onaylı örneği.
 7. Askerlik Terhis Belgesi veya Bedelli Muafiyet Belgesi veya Tecil Belgesi (Tecil Belgesi Son 6 Ay)
 8. Fotoğraf (18 Adet)
 9. Kamu Kurumlarında daha önce görev yapmış olanlardan en son görev yaptıkları kurumlardan alacakları hizmet cetveli
 10. Şu anda görev yaptıkları kurumdan alacakları görev belgesi
 11. Güvenlik Soruşturması  Formu (5adet)

 

YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENECEK BİLGİLER:


1. Dilekçe  *Tıklayınız*

2. Özgeçmiş

3. TUS Sonuç Belgesi

4. Tıp Fakültesi Diploması (Noter Tasdikli) veya Çıkış Belgesi-Diplomalarını Türkiye Dışındaki Bir Tıp Fakültesinden Mezun Olarak Alan Adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Alacakları Denklik Belgesi (Noter Tasdikli)
5. Mesleki Konuları İzleyebilecek Düzeyde Türkçe Bildiklerini Gösteren Resmi Bir Sertifika
6. Vizesi Alınmış Geçerli Pasaportun  Türkçe Tercümesi (Noter Tasdikli)
7. Maaş Alamayacak Adayların Oturma İzni Alabilmeleri İçin Öğrenimleri Süresince Kendilerine Burs Verileceğinin veya Türkiye&rsquodeki Giderlerinin Karşılanacağını Belirten Bir Belge (Noter Tasdikli),  Taahhütname
8. Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)

9. Fotoğraf (18 Adet)

BİLGİ İÇİN: 0332 224 38 31- 0332 224 38 15 -0332 224 38 28 (PERSONEL ŞUBESİ)