Etkinlik Takvimi
15.12.2019
KREDİ YURTLAR KURUMU BURS BAŞVURUSU
Yayınlayan Birim
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yayın Tarihi: 16.10.2019 14:21:00

2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Burs Başvurusu yapacak olan öğrencilerimizin, Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesini dikkate alarak aşağıdaki belirtilen başvuru formunu doldurup, 21 Ekim 2019 mesai bitimine kadar Enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Kontenjan Sayısı:

Yüksek Lisans: 2

Doktora :1

 

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre

burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu

kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte

çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez

Başvuru Formu