Etkinlik Takvimi
19.10.2019
OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYEDE DEMOKRASİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 04.10.2019 16:30:00

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILI:

OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

11-14 Mart 2020 / EDİRNE

 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde 11-14 Mart 2020 tarihlerinde Edirne’de “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Yılı: Osmanlıdan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

Birçok ulusun tarihinde uzun bir geçmişe sahip olan demokrasi düşüncesi ve uygulamasının Türkiye’de de yaklaşık 200 yıllık bir tarihi gelişim süreci vardır. Osmanlı Devletinde 1808’de Sened-i İttifak ile başladığı kabul edilen ve 1876 yılında Kanun-i Esasi’nin ilânı ile gelişen, 1908 İkinci Meşrutiyet sonrasında hem siyasal, hem de toplumsal-kültürel anlamda demokratik çoğulculuğun başlamasına gelen süreç Milli Mücadele ve ardından Cumhuriyetin kurulması sonrasında da devam etmiştir.

Bu süreçte Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışı yakın Türk tarihinin en önemli olaylarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özünü oluşturan milli egemenlik, halk yönetimi, TBMM'nin üstün konumu gibi temel kamu hukuku ilkeleri büyük Millet Meclisi’yle birlikte uygulama alanı bulmuştur. Yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip olan  parlamento, Türk demokrasi tarihinin en önemli kurumudur. Türk Bağımsızlık Savaşı da bu Meclis’e dayanarak ve meşruiyetini buradan alarak yürütülmüştür.

 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin demokrasi tarihini ele almayı hedefleyen, bir bilanço değerlendirmesini içeren bu uluslararası sempozyum Türkiye’nin demokrasi tarihinin bilinmeyen ya da az bilinen noktalarını da aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış, makale, kitap, kitapta bir bölüm,  bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında yayınlanmamış ve işlenmemiş olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir. 

Sempozyum Alt Başlıkları

Osmanlı Dönemi

 • 1808 Sened-i İttifak
 • Tanzimat Dönemi
 • I.Meşrutiyet ve 1876 Anayasası
 • II.Meşrutiyet Dönemi ve 1909 Anayasa Değişiklikleri
 • Meclis-i Mebusan
 • Meclis-i Ayan
 • Siyasal Partiler

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi

 • I. Büyük Millet Meclisi Yapısı, Faaliyetleri, Tartışmalar
 • 1921 Anayasası
 • 1924 Anayasası ve Anayasadaki Değişiklikler
 • Siyasal Partiler (Tek Parti ve Çok Parti Dönemleri)

 

Siyasal Partiler ve Demokrasi

 • Türkiye’de siyasal partiler ve demokrasi tarihindeki yeri
 • Parti içi demokrasi
 • Liderler

 

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 29 Kasım 2019 tarihine kadar meclisinacilisi@atam.gov.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/şartlı kabul/ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 31 Ocak 2020 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Tam metni gönderilmeyen bildiriler Sempozyum Programı’na dahil edilmeyeceklerdir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyumda sunumlar 20 dakika ile sınırlandırılmıştır, ancak sempozyum sonrasında yayımlanacak kitaba sunulacak bildirilerin daha uzun metni konulabilecektir.

 

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 31 Ocak  2020  tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak meclisinacilisi@atam.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
 4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
 7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
 9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.

 

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. Nu: 19

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2855512

E-posta: meclisinacilisi@atam.gov.tr

Web: http://www.atam.gov.tr

 

SEMPOZYUM KURULLARI

DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr.Erhan TABAKOĞLU -Trakya Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Ahmet Hamdi ZAFER -Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Dr. Yusuf GÜLER  - Edirne Vali Yardımcısı

Prof.Dr. Adnan SOFUOĞLU -ATAM Başkanı

Prof.Dr.İlker ALP- Trakya Üniversitesi

Prof.Dr.Cengiz DÖNMEZ -Gazi Üniversitesi

Doç.Dr.Nurten ÇETİN -Trakya Üniversitesi

Doç.Dr.Yüksel ÖZGEN -Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doktor Öğretim Üyesi Levent DOĞAN -Trakya Üniversitesi

Hüseyin TOSUN -ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü

Nilgün İNCE -ATAM Uzmanı

 

BİLİM KURULU

Prof.Dr.Adnan SOFUOĞLU -ATAM Başkanı

Prof.Dr. Rıdvan AKIN -Galatasaray Üniversitesi

Prof.Dr. Yıldız AKPOLAT -Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr. Mevlüt ÇELEBİ -Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Halil BAL-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Prof.Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof.Dr. Yasemin DOĞANER- Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Prof.Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU- Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU- Yıldız Teknik Üniversitesi Ulus. İlişkiler Bölümü

Prof.Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY- Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof.Dr. Neşe ÖZDEN-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

Prof.Dr. Mehmet TEMEL- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof.Dr. Ömer Osman UMAR- Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Prof.Dr. Selçuk URAL- Kafkas Üniversitesi Fen –Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Prof.Dr. Hakkı UYAR -Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.Selma YEL –Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç.Dr. Mehmet Ö. ALKAN -İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr. Zehra ASLAN- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç.Dr. Fevzi ÇAKMAK  -Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. Nurten ÇETİN- Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Doç. Dr. Türkan DOĞRUÖZ -Kırklareli Üniversitesi

Doç.Dr. Şaduman HALICI -Anadolu Üniversitesi

Doç.Dr. Başak OCAK  - Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. Yüksel ÖZGEN- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç.Dr. Ali SATAN- Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Doç.Dr. Gültekin YILDIZ- Mili Savunma Üniversitesi

Doç.Dr. Bülent Yıldırım -Trakya Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Adem BAŞPINAR-Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ- Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr.Öğretim Üyesi Bülent ATALAY -Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Veysi AKIN -Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe ZAMACI -Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Süheyla YENİDÜNYA -Trakya Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Tarık SARIOĞLU -Trakya Üniversitesi

 

SEKRETERYA

Nilgün İNCE-ATAM Uzmanı

Araştırma Görevlisi Erdal Yılmaz (Trakya Üniversitesi)

Araştırma Görevlisi Emre Elmas (Trakya Üniversitesi)