Etkinlik Takvimi
19.10.2019
ORTAK ZORUNLU MUAFİYET SINAV BAŞVURULARI
Yayınlayan Birim
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yayın Tarihi: 17.09.2019 14:00:00

 

2019-2020 Eğitim öğretim yılında üniversitemiz Fakülte- Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptıran ve ilk defa bir yükseköğretim kurumunda eğitim alacak olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7-1. Maddesinde belirtilen "Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı, yükseköğretim kurumlarının senato kararıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen seviye tespit ve/veya yeterlik sınavı ile tespit edilebileceği gibi, ayrı bir zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı uygulayarak da tespit edilebilir. Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar." kararı uyarınca 30/09/2019 Pazartesi günü saat 10:00 da YDYO tarafından ileri tarihte duyurulacak olan bina ve salonlarda yapılacaktır.

 

Sınav Başvuruları https://asp1.selcuk.edu.tr/asp/yadambas/giris.htm  linkinden  24.09.2019 Salı günü saat 12:00 ya kadar yapılacaktır.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken noktalar:

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü 2. Sınıf öğrencileri,

Ziraat Fakültesi Bahçe  Bitkileri bölümü ve Peyzaj Mimarlığı bölümü 2. Sınıf öğrencileri,

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik bölümü 2. Sınıf öğrencileri Ortak zorunlu İngilizce Muafiyet Sınavına,

Dil bölümleri haricinde zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölüm öğrencilerinden başarılı olan ve bölümlerine geçen öğrencilerin başvurularını sistem otomatik olarak İLERİ İNGİLİZCE   olarak kaydedecek ve bu öğrenciler 30/09/2019 Pazartesi günü saat 10:00 da YDYO tarafından ileri tarihte duyurulacak olan bina ve salonlarda İleri İngilizce Muafiyet Sınavına katılacaklardır.

Yukarıda belirtilen bölümler haricinde kalan Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ( İlçe okulları da dahil) öğrencilerinden bölüm kaydını bu sene yaptırmış olan ve dersi ilk defa alacak olan öğrenciler başvurabilecekleridir.

HERHANGİ BİR SEBEPLE DERSİ DAHA ÖNCE ALMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN BU SINAVA KATILMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

GEÇTİĞİMİZ EĞİTİM ÖĞRETİM SENESİNDE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ  ALMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENCİ NUMARALARI 2018 İLE BAŞLAYACAĞINDAN, BU ÖĞRENCİLER SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPAMAYACAK OLUP, YÜKSEKOKULUMUZ ÖĞRENCİ İŞLERİNE 24/09/2019 SALI GÜNÜ SAAT 16:00 YA KADAR ELDEN DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPACAKLARDIR.

AYRICA  SİSTEMDEN BAŞVURU YAPAMAYAN ÖĞRENCİLER 0-332-2233223 YADA 0-332-2233171 NOLU TELEFONLARDAN BİLGİ ALABİLİRLER.

NOT: SINAVA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ VE SINAV HAKKINDA AÇIKLAMALAR EN GEÇ 27.09.2019 TARİHİNE KADAR YDYO VE ÜNİVERSİTEMİZ WEB SAYFASINDA DUYRULACAKTIR.