Etkinlik Takvimi
29.01.2020
Öğrenim Ücretleri Hakkında
Yayınlayan Birim
MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:00:00

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ÖĞRENİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR:

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde Enstitümüze kayıt yaptıran öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler (Bilimsel Hazırlık dönemi hariç ilk 4 yarıyılda olanlar) ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

BİRDEN FAZLA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ:

22.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9377 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10-(3) maddesine göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve Açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denildiğinden; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz Güz Dönemine ait katkı paylarını ödeyeceklerdir. Bu durumdaki öğrencilerin üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Enstitümüze bilgi vermeleri gerekmektedir. 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR:

Enstitümüzde kayıtlı olup Güz Döneminde öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerden uzatma dönemine girenler (bilimsel hazırlık dersleri süresi hariç olmak üzere 5. yarıyıl [3. Yıl] ve sonrası öğrenciler) belirtilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER:

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrenciler dönem sayısına bakılmaksızın 1.290 TL ödeyeceklerdir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ:

Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve program süreleri sonunda mezun olamayan Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU:

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.        

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.