Etkinlik Takvimi
23.11.2019
V. Uluslararası Dini Araştırmalar Ve Küresel Barış Sempozyumu
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 05.09.2019 17:00:00

 

SEMPOZYUM HAKKINDA ABOUT SYMPOSIUM
AMAÇ VE KAPSAM AIM & SCOPE
ANA BAŞLIKLAR MAIN TITLES
KURULLAR COMMITTEE
TAKVİM CALENDAR
 
 
AMAÇ VE KAPSAM AIM & SCOPE
En küçük toplumsal birliktelik ve örgütlenme olan aileden, şehir ve devlete, şehir ve devletten küresel mevcudiyete, her aşama ve toplumsal koşulda bireyin ait olduğu bütün içerisindeki konumu önemlidir. Özellikle son dönemlerde, hızlı küreselleşme ile birlikte toplum ve birey arasındaki ilişkiler, kırılmalar, mecburiyetler, ayrılıklar ve iş bölümü; disiplinlerarası bilimsel merakın odağı haline gelmiştir. On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmış ve gelişmiş felsefi ve sosyal bilimsel doktrinlerin ve yirminci yüzyıl düşüncelerinin bütünü özellikle toplum ve birey arasındaki ilişkileri anlamaya adanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın her yerinde yoğun bir etkide bulunan liberal ekonomik ve hukuki modellerin en merkezi meselesi, toplum ile birey arasındaki ilişkilerin içeriğidir. From family which is the smallest social unity and organization to city and state, from city and state to global existence, in each stage and social condition the position of the individual in the whole which it belongs is important. Especially recently, with the rapid globalization the relationships, break downs, obligations, separations and the division of labor between society and individual has become the focus of interdisciplinary scientific curiosity. The entire philosophical and social scientific doctrines that emerged in 19th century and the twentieth century ideas were particularly dedicated to understand the relations between society and the individual. The central issue of liberal economic and legal models which have had a great impact all over the world after the World War II is the relations between society and the individual.
 
DAVET MEKTUBU      SUNU DOSYASI
 
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Merkezi
Adres / Adresses : Şemsi Tebrizi Mahallesi Dr. Abdullah Salim Sk. No:22 (Konya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi C Blok Çıkışı, Meydan Ahmet Camii Karşısı) Karatay / KONYA
E-Posta / E-Mail : bilgi@timav.com.tr

Telefon / Telephone : +90 (332) 350 07 96