Etkinlik Takvimi
25.02.2020
Öğretim Üyesi İlânı
Yayınlayan Birim
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:00:00

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolara, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu ilânımız 02.09.2019 tarih ve 30876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

ÖĞRETİM ÜYESİ İLÂNI