Etkinlik Takvimi
25.02.2020
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Katkı ve Katılım Çağrısı
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:00:00

X. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (12-14 ARALIK 2019)

 

BİLDİRİ GÖNDERİM SON TARİHİ: 13 EYLÜL 2019

Günümüzün geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin insan, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel seviyede olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve tüketilmesi amacı ön plana çıkmıştır.

 

Ülkeler özellikle sıfır salınımı olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile şartlarını zorlamadan ekonomiye kazandırılmasına, enerji üretim teknolojilerini bu yönde geliştirmeye, üretimi ile tüketimini teşvik edici çeşitli politikaların oluşturulmasına ve strateji belgelerinin hazırlanmasına hız vermişlerdir.

 

Türkiye gibi tükettiği enerjinin büyük bir kısmını dışarıdan temin eden bir ülke için de yenilenebilir enerji üretimini teşvik edip artırmak bir zorunluluk halini almaktadır. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Antalya Şubesi sekretaryasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Uygulama Teknolojilerinin değerlendirileceği, bilimsel bilgilerin yeni teknolojik uygulamalarla ve araştırmalarla ifadelerini bulacağı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi düzenlenmektedir.

 

Tek yıllarda düzenlenen ulusal ölçekte Sektörümüzdeki en ciddi etkinliklerden birisi konumunda olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi`nin onuncusu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubemiz tarafından 12-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya`da gerçekleştirilecektir.

 

Sempozyumda konunun ilgili tüm taraflarının katılımıyla, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır. Gelenekselleşmiş bu Sempozyum ile eş zamanlı olarak oluşturulacak sergi alanında da yenilenebilir enerji sektöründeki firmalar, ürün ve hizmetleri ile yer alacaktır.

 

X. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu tarafından, akademisyenlerin yanı sıra uygulayıcı mühendislere de YEKSEM 2019`ye bildiri göndererek katkı ve katılım çağrısı yapılmaya devam edilmektedir. Bildiri gönderimi için son tarih 13 Eylül 2019 olup, sempozyum internet sayfası:  http://www.yeksem.org/ üzerinden bildiri gönderebilir ve bildiri yazım kuralları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

YEKSEM 2019 kapsamında ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ödüllü bir öğrenci bildiri yarışması da düzenlenecektir. Seçilen bildiriler, bildiri sahiplerinin onayı alındıktan sonra hakemli ulusal dergilerde yayınlanabilecektir.

 

Sizleri, yenilenebilir enerji kaynakların güvenilir ve ekonomik olarak kullanıma kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, kullanıma kazandırılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması, yenilenebilir teknoloji ile araştırma geliştirme çalışmalarında akademik ve uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesinin amaçlandığı YEKSEM 2019 Sempozyumu‘na katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Sempozyum Konuları

 

v  Güneş Enerjisi

v  Rüzgar Enerjisi

v  Hidroelektrik Enerji

v  Jeotermal Enerji

v  Biyokütle-Biyogaz Enerjisi

v  Dalga Enerjisi

v  Hidrojen Enerjisi

v  Kent ve Enerji

v  Enerji Politikaları

v  Enerji ve Çevre

v  Enerji Verimliliği

v  Enerji Mevzuatı ve Hukuku

v  Mikro Şebekeler ve Dağıtılmış Sistemler

v  Diğer İlgili Konular

 

Sempozyum Takvimi:

·         Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi: 13 Eylül 2019

·         Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi: 07 Ekim 2019

·         Düzeltilen Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi: 21 Ekim 2019

·         Sempozyum Tarihleri: 12-14 Aralık 2019

 

 

İletişim Bilgileri:

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

Adres              : Meltem Mh. 3. Cd. 3808 Sk. No: 20 ANTALYA

Tel                   : +90 242 237 60 45

Faks                : +90 242 237 60 47

GSM               : 530 773 09 43-44

E-posta           : yeksem@emo.org.tr / antalya@emo.org.tr

Web sitesi       : http://yeksem.org

Sempozyum Sekreteri: İbrahim SEYDAN