Etkinlik Takvimi
12.12.2019
2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu Hakkında
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:20:00

 

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması noktasında lisansüstü öğrenim görmek üzere resmî burslu statüde yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. 

Yurt dışına gönderilecek olan öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esaslar ile adına öğrenci gönderilecek kurumların kontenjanlara göre dağılımını içeren 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu Bakanlığımız internet sitesinden yayımlanmıştır. (https://yyegm.meb.gov.tr/www/2019-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/414 ).