Etkinlik Takvimi
24.02.2020
Dekanın Mesajı
Yayınlayan Birim
HUKUK FAKÜLTESİ
Yayın Tarihi: 11.07.2019 15:42:00

 

Hukuk, insanların bir arada yaşamasını sağlayan, toplumları ayakta tutup devletin temelini teşkil eden en önemli unsurdur.

Hukuk, sadece güçsüzlerin, kimsesizlerin temel sığınağı değil güçlü-güçsüz, zengin-fakir ayırt etmeksizin tüm toplumun birlikte yaşama ve gelişip ileriye gitme teminatıdır.

Hukukçu sahip olduğu hukuk bilgisiyle hareket ederek, kendisini adaleti gerçekleştirmeye adamış kimsedir.

Hukukçu hakka, doğruya adalete hizmet eder.

Hukukçu, kimsenin tesirinde kalmadan kuvvetli bilgisiyle süslenmiş kendi vicdanının sesini dinleyerek karar verecektir.  Doğruyu aramak için bütün mesaisini ortaya koyacak, hiçbir ayrıma tabi kalmaksızın bütün tarafları adalet terazisinin gölgesinde dinleyecek, yanlışları eleyecek ve hakikate erişecektir.

Geleceğin hukukçusu, değerli öğrencilerimiz

Bu yolda temiz vicdanınızla zenginleştirdiğiniz bilginizle, iyiniyetle gösterdiğiniz gayretinizle doğru hükümlere varacağınıza inancımız tamdır. Zengin bir hayat bilgisi ve engin bir çalışmayla alacağınız kararlar inşallah sizleri mahcup etmeyecektir.

Gerçek yargıç, yapacağı yargılama sonucunda doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayıran kimsedir.

Gerçek Cumhuriyet savcısı, devlet ve onu temsil edenler dâhil, zengin-fakir, kuvvetli-zayıf hiçbir unsurun etkisinde kalmaksızın bütün tarafların lehinde ve aleyhinde olan delilleri toplayarak hazırlık soruşturmasını tamamlayan kişidir.

Haklı ve haksız, sanık veya mağdur her insanın savunmaya ihtiyacı vardır. Bunu karşılayacak kişi ise avukattır. Elbette avukat tayin eden taraflar için bunun, avukatın hakkı olan bir bedeli olacaktır. Yeter ki adaletin bir an önce gerçekleşmesinde müvekkilinin de hakkını koruyup gözeterek hâkim ve savcılara bir pusula gibi kılavuzluk yapsın.

Bütün bunların ötesinde hukuk öğreniminden sonra mesleklerin hiçbirini (akademisyenlik, arabuluculuk, noterlik vd) yapmayabilirsiniz. Ancak şunu kabul edelim ki hukuk insana ve cemiyete hayatın her safhasında gerekli olan bir değerler bütünüdür. Hayatımızın her döneminde hukuka uygun davranışların kendinize rehber ettiğiniz müddetçe vicdanınıza en büyük hizmeti yapmış olursunuz.

Anadolumuzun en büyük medeniyet merkezlerinden olan ilk başkentimiz Konya da bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin değerli öğrencileri... Dekanlığa getirildiğim bu görevde öğretim üyesi meslektaşlarımızla birlikte hepinize hak ve adaleti arama, hukuku öğrenip öğretme ve hayatın her alanına tatbik etme yolunuzda yardımcı olmak bizi mesut edecektir. Öğrenim yolunda karşılaştığınız güçlükleri bize aktarmaktan çekinmeyiniz ki dertlerinize derman olma konusunda bir nebze yardımcı olabilelim.

Değerli öğrencilerimiz

Öğrencisi olduğum fakülteme dekan olarak atanmamın haklı gururunu yaşamaktayım. Bu itibarla, fakültemizde arzuladığınız, hayalini kurduğunuz tüm hedeflerinize ulaşacağınıza dair inancım tamdır.

Değerli hukuk fakültesi öğrenci adayları

Köklü bir fakültede eğitim alıp güçlü bir hukuk nosyonuna sahip olabilme adına sizleri fakültemize bekliyoruz.NEDEN SELÇUK HUKUKile   Fakültemizin Fotoğrafları  sayfalarımızı ziyaret ederek fakültemiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Selam ve saygılarımla...

Dekan

Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN

 

 

 

Özgeçmiş

1976 yılında Konya da doğan Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN lise eğitimini Konya Meram Anadolu Lisesinde tamamladı.

1998 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cezaî Yaptırım Gerektiren Vergi Suçları ve Yargılama Usûlü adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2006 yılında  Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi  isimli teziyle hukuk doktoru ünvanını aldı.

2011 yılında ÇAĞA Hukuk Vakfı nın düzenlediği, ÇAĞA Hukuk Ödülünü, Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı?  isimli çalışmasıyla kazandı.

2016 yılında içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk İşleri Genel Koordinatörü olarak Hukuk Müşavirliği görevinin yanı sıra Adalet MYO müdürlüğüne vekâlet etmektedir.

2019 yılında profesör kadrosuna atandı. Mayıs ayından itibaren atandığı dekanlık görevinin yanı sıra Malî Hukuk Anabilim Dalı başkanlığı ile Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.