Etkinlik Takvimi
19.09.2019

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Öğretim Elemanı İlanı
Yayınlayan Birim
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 10.06.2019 09:00:00

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.06.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Söz konusu ilanımız 10.06.2019 tarih ve 30797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAN METNİ