Etkinlik Takvimi
25.01.2020
3. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi
Yayınlayan Birim
Selçuk Üniversitesi
Yayın Tarihi: 06.05.2019 14:50:00

 

 

 

3. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

 

3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress

 

 (28-30/ 06/ 2019)

 

3. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde, Selçuk Üniversitesi işbirliğinde 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da düzenlenecektir. Sosyal bilimlerin her alanından özgün bilimsel çalışmaların hakem değerlendirmesinden sonra kabul edileceği kongrenin dili İngilizce & Türkçe’dir. Bildiri özeti son gönderim tarihi 7 Haziran 2019'dur. Kongre başvuru ve kabul süreci özet metin üzerinden yapılacaktır. Akademik teşvik kriterlerini taşıyan kongremize Kanada, İngiltere, Kırgızistan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Romanya ve KKTC'den de akademisyenler katılacaktır. Kongremizde ISBN numaralı özet ve tam metin Bildiri Kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca kongre sitesinde belirtilen dergilerde makale olarak da yayımlanabilecektir. Siz değerli bilim insanlarının katılımlarından onur duyarız. 

Lefkoşa’da buluşmak ümidiyle... 

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

EMI Kongre Onursal Başkanı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

 

 

The 3rd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress will be held in Nicosia on 28-30 June 2019 hosted by the Cyprus Social Sciences University and in cooperation with Selçuk University. The language of the congress is English & Turkish. Deadline for abstract submission is June 7, 2019. Congress application and acceptance process will be done via abstract text. Academicians from Canada, England, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Romania and TRNC will also participate in our congress. The paper will be published in the "Congress Paper" ISBN and the full texts will be published as an article in journals mentioned in the congress site.

 

We look forward to receiving your submissions and hoping to meet you in Lefkosa...

 

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Honorary President of EMI Congress

Rector of Cyprus Social Sciences University

 

 

Sempozyum Yeri ve Tarihi: 28-30 Haziran 2019 Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Lefkoşa/K.K.T.C.

Venue and Date of the Congress: 28-30 June 2019 Cyprus Social Sciences University Lefkosa/T.R.N.C

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi / Deadline for Submission: 07.06.2019

 

Ayrıntılı Bilgi için Kongre Web Sitesi: www.emissc.org / emissc.info@gmail.com

 

EMI Kongre Başkanı / Chairman of EMI Congress

Prof. Dr. Himmet KARADAL

hkaradal@gmail.com / 0506 466 00 77

 

Sekreterya ve İletişim / Secretaries and Contact

Dr. Ahmet Tuncay ERDEM

ahmeterdem@selcuk.edu.tr  / 0544 845 9110