Etkinlik Takvimi
20.11.2019
Uluslararası Taşeli Sempozyumu
Yayınlayan Birim
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Yayın Tarihi: 10.04.2019 00:00:00

 

ULUSLARARASI TAŞELİ SEMPOZYUMU: TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM

INTERNATIONAL TAŞELİ SYMPOSIUM: HISTORY, CULTURE AND TOURISM

(24-25-26/ 10/ 2019)

 

Taşeli Platosu/yaylası, Antalya körfezi ile Mersin körfezi arasındaki dağlık yarımada, Taşeli Platosu olarak bilinir. Kuzeyi Konya ovası, Güneyi Akdeniz ile çevrili olan bu alan tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Hititler döneminde Tarhunta&scaron&scarona, Antik dönemde Isauria ve Dağlık Cilicia ile Türk dönemi Karaman bölgesidir. Günümüzde Orta Asya&rsquodan gelen Oğuz Türkmen boylarının torunlarının yaşadığı Türk kültürünün canlı bir şekilde yaşadığı yerdir. Sempozyumumuzda geçmişten günümüze bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri, sosyal ve doğal özelliklerinden dolayı bölgenin tüm yönleri ile ele alınması ve bölgenin tanıtılmasının bilim ve turizm dünyasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, bölgeyle ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını sempozyumumuzda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Hasan BAHAR

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

SÜ Taşkent Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

The mountainous peninsula between Gulf of Antalya and Gulf of Mersin, is known as Taşeli Plateau. This region, which is surrounded by Konya Plain from North and Mediterranean from South, has hosted many civilizations throughout the history. It was known as Tarhunta&scaron&scarona during the Hittites Period, Isaura and mountainous Clicia in ancient period and Karaman during Turkish era. Today, it is an area where descendants of Oğuz Türkmen tribes coming from Middle Asia live and Turkish culture is sustained. In our symposium, it is aimed to introduce and handle cultural wealth, social and natural features and all aspects of the region from past to present. In this way it is believed that this symposium will contribute to both scientific and tourism fields. Therefore, it will be our pleasure to do the honors the scientists researching on this region in our symposium. 

                                                                                              Prof Dr. Hasan BAHAR

                                                                       Head of Symposium Organisation Committee

                                               Principle of Selcuk University Taşkent Vocational School

 

 

 

 

Sempozyum Yeri ve Tarihi: 24 Ekim 2019 Bildiri Sunumu Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi,

25 Ekim 2019 Keykûbad Yolu Gezisi,

26 Ekim 2019 tarihinde Alanya&rsquoda Keykûbad Yolu Çalıştayı, Sempozyum Sonuç Bildirisi ve Kapanış.

Venue and Date of the Symposium: 24 - 26 October 2019 Selcuk University Süleyman Demirel Culture Centre.

 

Önemli Tarihler / Important Dates

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi / Deadline for Submission: 16.06.2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı / Announcement of Acceptance of Submissions: 30.06.2019

Sempozyum Programının İlanı / Announcement of Program: 12.07.2019

Önemli Not: Sempozyumumuza 80 bildiri kabul edilecektir. Sempozyumda bir kişinin ismi, en fazla iki bildiride bulunabilecektir. Sempozyumumuzda katılım ücreti bulunmayıp, ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

 

Important Reminder: 80 papers will be accepted in the symposium. The name of the person participating to the symposium can be present on two papers at most. Participation in the symposium is free of ge, but transportation and accommodation fees belong to the participants.

 

KONU BAŞLIKLARI / TOPICS

TARİH /ARKEOLOJİ / History - Archaeology

COĞRAFYA / Geography

SANAT / Art

TURİZM / Tourism

EKONOMİ / Economy

SOSOYOLOJİ / Sociology

JEOLOJİ / Geology

ZİRAAT /HAYVANCILIK / Agriculture - Husbandry

SAĞLIK / Health

MİMARLIK ve PLANLAMA / Architecture and Planning

 

 

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN                               

Selçuk Üniversitesi Rektörü

Osman ARI   

Taşkent Belediye Başkanı

Zir. Müh. Adem Murat YÜCEL                    

Alanya Belediye Başkanı

Ahmet HADİMİOĞLU                   

Hadim Belediye Başkanı

Atila ZORLU

Ermenek Belediye Başkanı

Halil KULAK                                   

Sarıveliler Belediye Başkanı

 

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU / SYMPOSIUM ORGANISING BOARD

Prof. Dr. Refik TURAN                              

Türk Tarih Kurumu

Zir. Müh. Adem Murat YÜCEL                    

Alanya Belediye Başkanı

Prof. Dr. Necmi UYANIK                          

Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hasan BAHAR                              

SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN       

SÜ Selçuklu Araştırma Merkezi Müdürü

Emine ERKAL                                             

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü

 

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC BOARD

Prof. Dr.

Abdurrahman ÖZKAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr.

Abdurreşit Celil KARLUK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr.

Alessandro SAGGIORO

Sapienza Üniversitesi

Prof. Dr.

Ali MEYDAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr.

Durmuş Ali ARSLAN

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr.

Isabella CANEVA

Lecce Üniversitesi

Prof. Dr.

Kerim KOÇAK

Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Lütfihak ALPKAN

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr.

Necmi UYANIK

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr.

Rainer CZICHON

Uşak Üniversitesi

Prof. Dr.

Salim CÖHÇE

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr.

Timur KOCAOĞLU

Michigan Üniversitesi

Prof. Dr.

Uljaeva SHOHISTAHON

Taşkent Kimyasal Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr.

Veysel ZEDEF

Konya Teknik Üniversitesi

Doç. Dr.

Elnur NESIROV

Azerbaycan Öğretmen Enstitüsü

Dr.

Latif ÇELİK

Neue Ekonomi ve Intagrasyon Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Dr.

Margarete Rachita ASLAN

Cluj-Napoca Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Michele MASSA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Necat KEVSEROĞLU

Kerkük Türkmenoğlu Dergisi Editörü

Dr.

Olga RADOVA

Moldova Bilimler Akademisi

Dr. Öğr. Üyesi

Shurubu KAYHAN

İstanbul Kültür Üniversitesi

 

 

Sekreterya ve İletişim / Secretaries and Contact

Arş. Gör. Dr. Murat TURGUT

Arş. Gör. Dr. Fatih Numan KÜÇÜKBALLI

taselisempozyumu@gmail.com      mturgut@selcuk.edu.tr       03322231262