Etkinlik Takvimi
19.04.2019

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Öğretim Elemanı İlanı
Yayınlayan Birim
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi: 31.12.2018 13:30:00

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete&39de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun&39un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İLAN METNİ                                         BİRİM LİSTESİ