Etkinlik Takvimi
23.05.2019

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Uluslararası İmâm Mâtüridi ve Mâtüridilik Literatürü Sempozyumu
Yayınlayan Birim
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yayın Tarihi: 17.09.2018 13:08:00

 

Selçuk Üniversitesi İmâm Mâtürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce Mâtürîdîlik kültür ve anlayışını yansıtan literatürü tespit ve tanıtmak amacıyla “Uluslararası İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Literatürü” sempozyumu düzenlendi.

 

 

Beyşehir’de, Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi’nde Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Selçuklu Müftülüğü ve Beyşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2 gün süren sempozyumda, Mâtürîdî düşünceye ait yaklaşımlar günümüz dünyasına ışık tutacak şekilde yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından ele alındı. Sempozyumda, Mâtürîdîlik düşüncesinin, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı, tekfircilik, radikalizm, mezhepçilik, asabiyet, istismar edilen şekliyle selefîlik ve sünnîlik, bâtınî yorumların benimsenmesi gibi sorunlara çözüm önerileri konuşuldu.

Ayrıca Mâtürîdîlik kültürünün asırlar boyu başarılı bir pratiğinin yapıldığına şahit olunan Selçuklu-Osmanlı dünyasındaki Mâtürîdî literatürüne katkı sunan çalışmalar ile bunun yanında Arap, Fars ve Batı dillerinde Mâtürîdî edebiyatına dair çalışmalar incelendi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

 

 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik literatürüne ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Konuyu, inanç ve düşünce sorunlarının çözümüne ilişkin ele aldıklarını belirten Prof. Dr. Şahin, “Bir inancı bizim için değerli ve anlamlı kılan tevhid inancına, vahdete dayanmasıdır. Düşünce olarak da inanç zeminini kaybettiğimiz, gündelik hayatımızı düzenleyecek bir değer elimizde kalmadığı için insani duygulardan tamamen arınmış, geriye kalan vasati duygularla içgüdüsel duygularla hareket eder hale gelmişiz. Bir işi yaparken dini açıdan ‘Bu ne ifade ediyor, günah mıdır, yasak mıdır, izinli midir, değil midir, uygun mudur’ şeklinde düşünmeden o anki gündelik duygu ve düşüncelerimize göre karşı taraftan gelen etkiye tepki veriyoruz. Bunlar maalesef bugünkü İslam dünyasının içene düştüğü keşmekeşin, kaosun, zafiyetin, katliamların hazırlayıcılarıdır. Sebebi değil ama hazırlayıcılarıdır. Çünkü, İslam toplumu, inanç olarak birbirinden uzaklaşmış, vahdetten kopmuş ve farklı farklı dinlere inanır gibi bir hale gelmiş. Dinimiz tektir; İslam’dır. Kimseyi itham etmiyorum, yanlış anlaşılmasın ama öyle duvarlar örülmüş ki arada öyle mesafeler açılmış ki siz sanıyorsunuz başka dinlerin mensuplarıyız. İşte biz bu inanç sorununu çözmemiz gerekiyor. Akabinde saf, temiz, vahdet inancına dayalı inanç zeminine düşünce dünyamızı oturtmamız gerekiyor. Gündelik hayatımızdaki sorunları da bu çerçevede değerlendirmeliyiz. İşte bu açıdan işi aslına uygun, köklerine döndürecek bir şekilde yeniden ele almamız gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, sempozyumun, Hanefi mezhebi anlayışına ve Hanefi mezhebine mensup insanların ağırlıklı olarak benimsediği Mâtürîdîlik düşüncesine ilişkin literatürün tek çatı altında birleştirilmesi açısından önemli olduğunu aktardı.

 

 

Selçuk Üniversitesi İmâm Mâtürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Recep Tuzcu, İmâm Mâtürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak birinci çalıştayı Mâtürîdîlik ile ilgili araştırmaları değerlendirmek üzere yaptıklarını belirterek, “Sempozyumda ulaşmak isteğimiz amaç; birinci çalıştayda da tespit edildiği üzere bu alanda hem merkezimize güçlü bir kütüphane oluşturmayı, yapılmış, yapılmamış çalışmaları tespit etmek ve araştırmacıları buna yönlendirmek” dedi.

 

 

Selçuklu Müftüsü Nusret Karabiber, sempozyumun hayırlı olmasını diledi. Sempozyumla tespit edilen literatürün, Mâtürîdî Âlimler Ansiklopedisi’nin hazırlanmasına ve Mâtürîdî Merkezi’nin kütüphanesinin oluşturulmasına da katkı sunması öngörülüyor.

 

 

ÜNİVERSİTEMİZİ SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

https://www.facebook.com/selcukuniversitesirektorluk?ref=hl

https://twitter.com/selcukrektorluk