Etkinlik Takvimi
16.02.2019

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı Bilgilendirme
Yayınlayan Birim
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yayın Tarihi: 07.09.2018 15:58:00

HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK (MUAFİYET) SINAVI

Üniversitemizin aşağıda listelenmiş olan yabancı dilde eğitim yapan programlarında bir akademik yıl süreli zorunlu hazırlık eğitimi vardır. Bu programlara yeni kayıt yaptıran ve daha önce hazırlık eğitimi alıp başarısız olmuş öğrenciler için 19-20-21 Eylül 2018 tarihlerinde Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Bu sınava girip başarılı olan öğrenciler doğrudan bölümlerine geçiş yapıp, buradaki eğitimlerine başlayabilecektir. Sınava giriş için yeni kayıt yaptıran (2018 girişli) ve bir sene hazırlık okuyup başarısız olmuş öğrencilerin (2017 girişli) herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Yalnızca hazırlık eğitimi için tanınan iki yıllık azami süreyi doldurup (iki akademik yıl hazırlık eğitimi almış) ve başarısız olmuş öğrencilerin, sınava girebilmek için Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine en geç 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. 

Sınavın içeriği

Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

Öncelikle Dilbilgisi, Kelime bilgisi ve Okuma Becerisini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli birinci aşama sınavı yapılacak ve bu sınavdan 60 (atmış) puan barajını geçen öğrenciler ikinci aşama sınavlarına kabul edilecektir. Birinci aşama sınavından 60 puan barajını geçemeyen öğrenciler ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanamayacak ve doğrudan hazırlık sınıfına alınacaktır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacak, doğru sayısına etki etmeyecektir.

İkinci aşama sınavları ise yabancı dilde Dinleme, Konuşma ve Yazma becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Dinleme sınavında öğrencilere parçalar dinletilecek ve bu parçalara dair anlamalarını ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır. Konuşma sınavında herhangi bir alan bilgisi gerektirmeyen genel içerikli sorular sorulacak, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etmesi beklenecektir. Yazma sınavında ise öğrencilerden belirlenen konular üzerinde kompozisyon yazması istenecek, bu kompozisyonda akademik açıdan içeriksel ve yapısal gereklilikleri sağlaması beklenecektir.

Geçme notu hesaplanırken 1. Aşama sınavının %40ı, ikinci aşama sınavlarından her birinin %20si (Dinleme %20, Konuşma %20, Yazma %20) toplanacak ve toplam puanı 70 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılarak hazırlık eğitiminden muaf tutulacaktır. Toplam puanı 70 altında olan öğrenciler başarısız sayılacak, eğitimlerine hazırlık sınıfında başlayacaklardır.        

Üniversitemizin Yabancı Dilde Eğitim Veren Programları

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İngilizce İşletme

İngilizce Uluslararası İlişkiler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Arapça Mütercim-Tercümanlık

İngilizce Mütercim-Tercümanlık

 

Hazırlık Yeterlik Sınavı Takvimi

19 Eylül 2018    Saat 09:00        1. Aşama Sınavı

20 Eylül 2018    Saat 09:00        2. Aşama Yazma Sınavı

20 Eylül 2018    Saat 10:30        2. Aşama Dinleme Sınavı (İngiliz Dili ve Edebiyatı & İngilizce Mütercim-Tercümanlık Öğrencileri için)

20 Eylül 2018    Saat 11:00        2. Aşama Dinleme Sınavı (Diğer tüm bölümler için)

21 Eylül 2018    Saat 09:00        2. Aşama Konuşma Sınavı

 

Sınav salon listeleri daha sonra ilan edilecektir. 

 

Almanca örnek sorularına buradan erişebilirsiniz.

Arapça örnek sorularına buradan erişebilirsiniz.

Fransızca örnek sorularına buradan erişebilirsiniz.

İngilizce örnek sorularına buradan erişebilirsiniz.

(Not: D kuru İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümleri, L kuru İngilizce İşletme ve İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümlerine yöneliktir.)

Rusça örnek sorularına buradan erişebilirsiniz.