Etkinlik Takvimi
17.02.2019

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
Yayınlayan Birim
MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Yayın Tarihi: 26.07.2018 09:00:00

MADDE 27 (2)  Dört  yarıyıl  sonunda  öğretim  planında  yer  alan  kredili  derslerini  ve  seminer  dersini  başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı  koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


MADDE 28 -(1) Derslerini ve seminerini tamamlamış olan öğrenci, danışmanıyla  birlikte  belirlediği  tez proje önerisini  en  geç  ikinci  yarıyılın  sonuna  kadar  danışman,  kendisi  hariç  iki öğretim  üyesinin olumlu  görüşüyle enstitüye sunar ve tez projesi enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Bu yönetmelik maddelerine istinaden 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı tez önerisi verme son tarihi 31 Ağustos 2018 dir.