Etkinlik Takvimi
21.02.2020
E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi (İTS) Uygulamalı Eğitim Programı Yapıldı
Yayınlayan Birim
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yayın Tarihi: 12.04.2018 11:59:00

          E-Reçete ve İlaç Takip Sisteme Uygulamalı Eğitim Programı Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapıldı. Eğitim Programına Konya Veteriner Hekimleri odası Başkanı Prof.Dr. Aşkın Yaşar, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ertan Oruç, Tarım İl Müdürlüğü Veterinerleri Ahmet Evci, Murat Güven, akademik personel ve öğrenciler katıldı. 

 

 

         Programın açılış konuşmasını yapan Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar, “ Bugün 5996 sayılı Kanuna bağlı çıkartılan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği yayımından sonra sahada veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde gözle görülür bir iyileşme olduğunu, E-reçete ve İTS ile ilacın üretimden son kullanma noktasına kadar kontrolünün sağlanmasını hayvan sağlığı ve refahı, güvenilir hayvansal gıda üretimi, halk sağlığı, çevre sağlığı ve ülke ekonomisine katkıları açısından memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Bu konuda emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.“Veteriner hekimliği ilaçları ve sağlık ürünleri, işletme şekli ve hayvan türüne göre yüzde 3-8 arasında girdi maliyetine yol açarken, üretime ve ekonomiye katkısı çok daha yüksek olmaktadır” diyen Yaşar, “Sektörün ekonomik büyüklüğünden söz edecek olursak; global beşeri ilaç sektörü 1.1 Trilyon dolar, Türkiye beşeri ilaç sektörü 7 Milyar dolar, global veteriner ilaç sektörü 30 Milyar dolar, Türkiye veteriner ilaç sektörü 330 Milyon dolardır. Veteriner hekimlerin reçete düzenlemesine ilişkin hususlar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un ilgili maddelerinde belirlenmiştir. ‘Veteriner E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi Talimatı ve Uygulama Kılavuzu’ 2018 yılı başı itibarıyla yürürlüğe girmiştir” diye konuştu.

 

 

E- REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

          GTHB önemini vurgulayan Yaşar, “Ülkemizde hayvan sağlığı alanında kullanılan beşeri tıbbi ürünler dâhil olmak üzere tüm reçeteye tabi veteriner ilaçların izlenebilirliğini sağlamak, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı alanında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sonucunda oluşan verileri kullanarak; gıda güvenliğini temin etmek, hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin bir mücadele gerçekleştirmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesini ve bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili tarafların yükümlülüklerini, rollerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yıllardan beri veteriner ilaçlarının veteriner hekim reçetesi ile satılması gerektiğini dile getirmemize karşın yeterince mesafe alamadığımız bilinen bir gerçektir. E- Reçete ve İlaç Takip Sistemi her ne kadar başlangıçta veteriner hekimler için sıkıntı oluştursa da işini mesleki etik ve deontolojiye uygun yapanlar için sorun oluşturmayacak ama belirli bir süre büyük zahmet verecektir. E- Reçete ve İlaç Takip Sistemi sahaya birkaç ay sonra meslektaşlarımız olarak katılacak öğrencilerimizin sahada uygulama hatası yapmamaları, konuyla ilgili bilgili ve özgüven içerisinde atılmaları konusunda katkı sağlayacak yeni uygulamalar olduğu için ayrıca katkı sağlayacak bir nitelik ve güncellik içermektedir. Sözlerime son verirken tüm katılımcılara ve Odamıza her zaman destek veren meslektaşlarımız Ahmet Evci ve Murat Güven’e ve organizasyonda işbirliği içerisinde çalıştığımız Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi yöneticilerine sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

 

ÜNİVERSİTEMİZİ SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

https://www.facebook.com/selcukuniversitesirektorluk?ref=hl

https://twitter.com/selcukrektorluk